De fracties van SGP en ChristenUnie hebben bezorgde reacties ontvangen met betrekking tot een Halloweentocht op 31 oktober. Naar aanleiding hiervan hebben de SGP en ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester. Uit de antwoorden blijkt dat aan de Winkeliersvereniging Bosplein inmiddels een vergunning is verleend.

De SGP en de ChristenUnie hebben onder meer gevraagd of het karakter van Halloween, de identiteit van de gemeente Katwijk en de ontstane onrust, redenen zijn om de aanvraag af te wijzen. De burgemeester heeft geantwoord dat dit niet het geval is. Een aanvraag kan wel worden geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Achtergrond van Halloween
In de verontruste reacties wordt verwezen naar de achtergrond van Halloween. In de tijd van de Kelten namen bij een feest rond 31 oktober de geesten van gestorven mensen een centrale plaats in. Veel uitingen rondom Halloween verwijzen nog steeds naar deze achtergrond. Zoals grafstenen, doodskoppen, afgehakte lichaamsdelen en skeletten.

Zorgen overgebracht
Namens de fracties van de ChristenUnie en SGP hebben Geesje Haasnoot en Wouter-Jan Vroegindeweij een gesprek gevoerd met een afgevaardigde van de Winkeliersvereniging Bosplein. Zij hebben de zorgen overgebracht en informatie ingewonnen. De winkeliersvereniging heeft in het gesprek laten weten ondanks de reacties de optocht door te laten gaan.

Angst bij kinderen
De fracties ontvingen ook een reactie over de ongeorganiseerde Halloween activiteiten van vorig jaar, waarbij er tot diep in de nacht werd geschreeuwd en er ook sprake was van vernieling. De SGP en ChristenUnie vinden het van belang dat wanneer er sprake is overlast of strafbare feiten dit wordt gemeld, en dat er door de politie ingegrepen wordt. Het komt voor dat er bij Halloweenactiviteiten zaken niet goed gaan of dat er angst ontstaat bij met name kinderen. De SGP en ChristenUnie zijn hierover bezorgd en verontrust. Zij zullen over de toenemende activiteiten rond Halloween onderzoeken wat de verdere mogelijkheden zijn met betrekking tot Halloweenactiviteiten in de toekomst en de ontstane onrust en bezorgdheid over deze activiteiten.