Hoe blijft de bieb ook voor de toekomst aantrekkelijk? Er zijn al de nieuwe en goed functionerende kleinere nevenvestigingen in Rijnsburg en Valkenburg. De gemeenteraad is al jaren bezig om te kijken hoe dat in Katwijk aan Zee het beste kan en waar. Één ding is duidelijk: de raad is in meerderheid ervoor om de bibliotheek voor de toekomst te behouden. De SGP-Katwijk heeft daarbij altijd gestreden voor een goede bewaking van de financiën, het is immers geld van de burger. Van 19 miljoen euro is het budget verminderd naar 11 miljoen euro.

Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad in ruime meerderheid ingestemd met het aanwijzen van de Noordzeepassage als de locatie voor de herhuisvesting van de bibliotheek en muziekschool. Vanuit deze locatie kan de bibliotheek gezamenlijk met de kleinere vestigingen in Valkenburg en Rijnsburg en de vestiging in de Hoornes met een florerend (digi) taalhuis het lezen en taal bevorderen en allerlei activiteiten organiseren.

De SGP was vier jaar geleden nadrukkelijk tegen een bibliotheek gecombineerd met een theaterfunctie, het beruchte cultuurhuis. Zo ging de SGP ook de verkiezingen in. Het is mede de SGP gelukt om een dergelijk duur plan om te buigen naar een goedkoper plan. Daarom heeft ook de SGP in 2016 met de meerderheid mee ingestemd bij het aanwijzen van de Noordzeepassage als locatie, maar dan wel onder de strenge voorwaarde dat de technische en financiële haalbaarheid aangetoond zou worden.

Inmiddels heeft architectenbureau Topos in opdracht van de gemeente een ontwerp gemaakt van de inpassing van de bibliotheek en muziekschool in de Noordzeepassage. Het lijkt er op dat die inpassing goed mogelijk is. De SGP drong daarbij er op aan dat de muziekschool geen geluidsoverlast mocht veroorzaken. De architect heeft laten zien dat de daartoe benodigde akoestische maatregelen in het ontwerp getroffen zijn.

De SGP is altijd scherp geweest op de financiën. De aanvankelijke 19 miljoen euro is omlaag gebracht naar 11 miljoen euro. De berekeningen laten nu zien dat dat de investering binnen het gereserveerde budget van 11 miljoen euro kan. De SGP zal dit ook sterk blijven bewaken bij de voortgang van dit project. De SGP gaat ook nadrukkelijk niet mee met de wens van meerdere partijen die eigenlijk toch weer een veel duurdere bieb met theaterfunctie willen. Voor de SGP is dat een duidelijk NEE.

Maar beeldvorming lijkt wel anders. Als je deze tijd voor de verkiezingen meeleest op Facebook en Twitter en de plaatselijke kranten leest zou je het bijna niet denken: Maar niet alleen CDA, CU en SGP, maar een grote meerderheid in de gemeenteraad vindt het nodig om te investeren in een nieuwe toekomstgerichte bibliotheek in het centrum van Katwijk.

Er bestaat echter meningsverschil in de raad en onder bevolking over de locatie en de combinatie met de muziekschool. De locatie die nu gekozen is, betreft een locatie waar draagvlak voor is en is één van de weinige locaties waar geen onteigening voor nodig is. Daarnaast zijn er bijna geen andere locaties in het centrum waar een bibliotheek gerealiseerd kan worden.

Het Baljuwplein is een locatie die door andere partijen aangedragen wordt als betere locatie dan de Noordzeepassage.  Echter, ook het Baljuwplein vergt een vergelijkebare investering. Ook dat zal rond de 11 miljoen euro kosten was toen de verwachting. Daarnaast heeft deze locatie nadelen die zich aan de Noordzeepassage niet voordoen. Deze nadelen betreffen oa mogelijke onteigening en een mindere zichtbaarheid van de bibliotheek in het centrum van Katwijk.

Comments

comments

DELEN