In de week van zondag 19 juni staat het jaarlijkse evenement Haringrock op de evenementenkalender. Verontruste burgers hebben de SGP erop attent gemaakt dat er dit jaar volgens de vergunning op zondag 26 juni tot 16.00 uur zal kunnen worden afgebouwd en opgeruimd. In 2015 was dat nog tot 8.00 uur in de morgen.

Omdat de zondagsrust hiermee verder wordt aangetast en er blijkbaar steeds minder rekening wordt gehouden met de gevoelens van veel inwoners van de kern van Katwijk aan Zee, heeft SGP-raadslid D. Remmelzwaal hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zo wordt gevraagd wat de overwegingen van het college zijn geweest om deze verregaande verruiming toe te staan. „Bij de realisatie van Kustwerk Katwijk werd nog met de aannemer afgesproken dat er op zondag niet op het strand mocht worden gewerkt. Waarom wordt daar nu geen rekening meer mee gehouden?”

De SGP geeft aan dat zij, en veel inwoners van Katwijk aan Zee, er grote moeite mee heeft dat deze niet-noodzakelijke werkzaamheden op zondag worden verricht. Daarom verzoekt zij het college om in overleg met de organisatie van Haringrock te bezien of het mogelijk is om deze werkzaamheden alsnog niet op zondag te laten plaatsvinden. Tevens vraagt de SGP om de organisatie ervan te overtuigen dat deze handelwijze de acceptatie van Haringrock binnen de lokale gemeenschap onder druk zal zetten. Verder vraagt de SGP in hoeverre er rekening wordt gehouden met de artikelen 2 en 3 uit de Zondagswet? Het gaat hier om het voortbrengen van geluid en hinderlijke geruchten in de nabijheid van kerkgebouwen, maar ook over het feit dat dergelijke geluiden niet verder dan 200 meter hoorbaar mogen zijn. Valt hier bijvoorbeeld ook het geluid van vrachtverkeer onder?

De SGP vraagt zich tenslotte ernstig af in hoeverre deze ontwikkelingen en verruiming van het opruimtijdstip op zondag zich verhouden met onderdeel 92 van het coalitieakkoord. Daarin staat: ‘Een belangrijke kernwaarde voor onze gemeente is dat met wederzijds respect en oog voor de beleving in de diverse kernen volop rekening wordt gehouden met de eerbiediging van de zondagsrust’. Wat heeft het college gedaan om hier uitvoering aan te geven? Het lijkt erop dat ook in Katwijk de zondagsrust steeds verder wordt aangetast en dat de christelijke identiteit van het van origine vissersdorp meer en meer onder druk komt te staan.

Comments

comments

DELEN

3 REACTIES

  1. En dan nu de SGP weer! Ben benieuwd naar hun oplossingen voor klokgelui en vrachtverkeer die geluidsoverlast veroorzaken op de kostelijke zondag.

  2. Veel mensen vinden het jengelen van de kerkklokken een zeer hinderlijk gerucht, zeker de mensen die nachtdienst achter hun kiezen hebben. De meeste kerkgangers zijn zo langzamerhand in het bezit van een horloge en kunnen dus zien wanneer het tijd is ter kerke te varen. Daarbij is Katwijk allang geen vissersdorp meer. En, een beetje respect tonen voor anderen zou de SGP sieren.

  3. Lees ik nu dat er één Katwijk is ? N.l het originele vissersdorp! De rest van de bedrijvigheid telt blijkbaar niet mee. Kom eens kijken wat er voor vrachtverkeer de hele zondag door door de Brouwerstraat heen dendert. Veelal aan Katwijk zee gerelateerde bedrijven.

Comments are closed.