In de week van zondag 19 juni staat het jaarlijkse evenement Haringrock op de evenementenkalender. Verontruste burgers hebben de SGP erop attent gemaakt dat er dit jaar volgens de vergunning op zondag 26 juni tot 16.00 uur zal kunnen worden afgebouwd en opgeruimd. In 2015 was dat nog tot 8.00 uur in de morgen.

Omdat de zondagsrust hiermee verder wordt aangetast en er blijkbaar steeds minder rekening wordt gehouden met de gevoelens van veel inwoners van de kern van Katwijk aan Zee, heeft SGP-raadslid D. Remmelzwaal hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zo wordt gevraagd wat de overwegingen van het college zijn geweest om deze verregaande verruiming toe te staan. „Bij de realisatie van Kustwerk Katwijk werd nog met de aannemer afgesproken dat er op zondag niet op het strand mocht worden gewerkt. Waarom wordt daar nu geen rekening meer mee gehouden?”

De SGP geeft aan dat zij, en veel inwoners van Katwijk aan Zee, er grote moeite mee heeft dat deze niet-noodzakelijke werkzaamheden op zondag worden verricht. Daarom verzoekt zij het college om in overleg met de organisatie van Haringrock te bezien of het mogelijk is om deze werkzaamheden alsnog niet op zondag te laten plaatsvinden. Tevens vraagt de SGP om de organisatie ervan te overtuigen dat deze handelwijze de acceptatie van Haringrock binnen de lokale gemeenschap onder druk zal zetten. Verder vraagt de SGP in hoeverre er rekening wordt gehouden met de artikelen 2 en 3 uit de Zondagswet? Het gaat hier om het voortbrengen van geluid en hinderlijke geruchten in de nabijheid van kerkgebouwen, maar ook over het feit dat dergelijke geluiden niet verder dan 200 meter hoorbaar mogen zijn. Valt hier bijvoorbeeld ook het geluid van vrachtverkeer onder?

De SGP vraagt zich tenslotte ernstig af in hoeverre deze ontwikkelingen en verruiming van het opruimtijdstip op zondag zich verhouden met onderdeel 92 van het coalitieakkoord. Daarin staat: ‘Een belangrijke kernwaarde voor onze gemeente is dat met wederzijds respect en oog voor de beleving in de diverse kernen volop rekening wordt gehouden met de eerbiediging van de zondagsrust’. Wat heeft het college gedaan om hier uitvoering aan te geven? Het lijkt erop dat ook in Katwijk de zondagsrust steeds verder wordt aangetast en dat de christelijke identiteit van het van origine vissersdorp meer en meer onder druk komt te staan.