De uitspraak van raadslid, Dirk Remmelzwaal, dat “We moeten proberen de vluchtelingenstromen te structureren, zodat je in een christelijke omgeving zoveel mogelijk christelijke asielzoekers opvangt” is in publicaties van Omroep West volledig uit haar verband gerukt.

In een vraaggesprek na de raadsvergadering van 17 september werd Dirk Remmelzwaal bevraagd over het standpunt van de SGP-Katwijk met betrekking tot het vestigen van een permanent AZC van 600 personen in Katwijk. Dit mede in verband met het feit dat er momenteel sprake is van tijdelijke opvang voor 1200 personen. In dit vraaggesprek is door Remmelzwaal uitvoerig uiteengezet dat het tijdelijke AZC destijds, mede door de inzet van de SGP, in Katwijk is gekomen. Ook was de SGP voor de uitbreiding naar een tijdelijke opvang van 1200 personen. In de raadsvergadering van 17 september stond het verzoek op de agenda van het COA om het tijdelijke AZC in Katwijk om te vormen naar een permanent AZC van 600 personen. De SGP-Katwijk staat positief tegenover dit verzoek. Mede ook ziende ook de grote toestroom van vluchtelingen en niet in de minste plaats omdat de SGP de zorg voor de zwakkere naaste een Christenplicht vind.

Juist omdat in deze weken de toestroom van de vluchtelingen enorm is toegenomen en niemand op dit moment kan overzien hoe dit zich de komende tijd zal ontwikkelen, heeft de SGP als eerste tijdens de raadsvergadering gevraagd of het mogelijk is om naast het permanente AZC van 600 personen ook het tijdelijke AZC van 600 open te houden. Gezien de huidige ontwikkelingen is het niet juist om nu terug te gaan van 1200 naar 600 plaatsen. Hierop werd door het college in positieve zin gereageerd. Uiteraard wel met de opmerking dat wanneer het mogelijk is, conform het verzoek van het COA en eerdere plannen, het aantal wordt teruggebracht. Echter nadrukkelijk niet eerder dan dat dit verantwoord is.
Naar aanleiding van opmerkingen van burgers en angst die er heerst over de grote toestroom van moslims, werd door de interviewer gevraagd hoe de SGP hier tegenaan kijkt.

Remmelzwaal heeft vervolgens een en andermaal aangegeven dat wat betreft de SGP in de eerste plaats de nood van onze naaste centraal staat. En dat ongeacht geloof, ras, of achtergrond. Als er hulp nodig is, moet die ook worden geboden, dat is onze Christenplicht, dat is naastenliefde. Dat betekent echter niet dat je geen rekening moet houden met culturele achtergronden en dat je geen rekening moet houden met de gevoelens van de omgeving waar vluchtelingen worden opgevangen en gehuisvest. Indien mogelijk moet je altijd proberen om spanningen te voorkomen en ook er voor te zorgen dat de integratie in de nieuwe omgeving sneller en beter verloopt. Daar zijn in de geschiedenis vele voorbeelden van te noemen. In dat licht is de uitspraak door Remmelzwaal gedaan, verwijzend naar de landelijke discussie momenteel over het zoveel mogelijk opvangen van vluchtelingen in de regio’s van herkomst en tevens over de vraag hoe integratie het beste kan plaatsvinden. En ja, dan is de SGP van mening dat je christelijke asielzoekers het beste in een christelijke omgeving kan opvangen. Dat bevordert de integratie en levert minimale spanningen op. Dat dit praktisch gezien niet eenvoudig is, mede gezien het verhoudingsgewijs hoge percentage moslims, begrijpt de SGP en daarom is in geval van nood iedereen welkom!

De landelijke SGP heeft tijdens het debat Europees asielbeleid aangegeven het belangrijk te vinden dat Nederland oog houdt voor bijzonder kwetsbare groepen. In dit kader heeft de SGP aandacht gevraagd voor de benarde ernstig bedreigde positie van christenen. Zij leven onder dreiging van allerlei radicaal-islamitische groepen, zelfs in opvangkampen. Gezien hun culturele achtergrond passen juist christenen ook goed bij onze samenleving.