Ingezonden: SGP

Volgens de SGP moet alles worden aangepakt om in deze tijd van grote woningnood betaalbare woningen te realiseren en bestaande woningen beschikbaar te houden voor de woningmarkt. Hoewel de SGP normaal van mening is dat overheid zich terughoudend moet opstellen met het beperken van eigen woningbezit, is de nood nu zo hoog dat ingrijpende maatregelen onontkoombaar zijn.

Daarom kan de SGP instemmen met het invoeren van een opkoopbescherming, die er voor moet zorgen dat woningen niet langer worden opgekocht door beleggers om te verhuren (al dan niet toeristisch). Ook komt er onder andere een meldplicht voor toeristische verhuur. En dat allemaal met het doel om woningen te behouden voor het doel waarvoor ze gebouwd zijn, er dus zelf in wonen. Dirk Remmelzwaal gaf tijdens de raadsvergadering van 11 mei wel aan dat de SGP de huisvestingsverordening ziet als een noodmaatregel. Het liefste zou de SGP zien dat de ingrijpende beperkende maatregelen niet meer nodig zullen zijn en dat de huisvestingsverordening kan worden ingetrokken. Daar zullen zij bij evaluatie zeker op letten.

Omdat sprake is van een noodmaatregel, is de SGP ook van mening om steeds het doel voor ogen te blijven houden en dan ook steeds in die zin te denken en te handelen. Op vragen van de SGP heeft wethouder Mosterd in de commissievergadering toegezegd dat het inderdaad de bedoeling is om mee te denken met de verhuurders en te gaan handhaven vanuit de geest van de verordening.

Het is dus niet de bedoeling dat we nu met de verordening in de hand allerlei bestaande situaties, die al jaren gedoogd zijn, hals over de kop aan te pakken. Het is bekend dat er situaties zijn waarbij het gebruik van panden niet helemaal past binnen het betreffende bestemmingsplan. Wanneer dit knelpunten oplevert, vraagt de SGP van de gemeente een actieve en oplossingsgerichte grondhouding. Zorg voor goede communicatie bij de invoering van de verordening en wanneer er onbedoelde neveneffecten zijn, zoek dan met betrokkenen naar oplossingen.

Mede om tegemoet te komen aan de bestaande Katwijkse praktijk van het in de zomer verhuren van de eigen woning tijdens de vakanties, is toegestaan dat dit maximaal 63 dagen per jaar plaatsvindt. Omdat sommigen daar in 2023 net overheen gaan , heeft de SGP mede het amendement in van de VVD om dit pas per 1 januari 2024 in te laten gaan, ingediend. Deze werd unaniem aangenomen.