Op de kandidatenlijst van SGP Katwijk staan bekende en nieuwe gezichten. Als SGP Katwijk willen we deze mensen aan u voorstellen. De vorige keer is Hans van Duijn aan u voorgesteld, deze keer is een andere nieuwkomer aan de beurt, Jan van Dam.
Enthousiast
Jan vertelt zich over zichzelf: “Ik ben 24 jaar, woonachtig in Rijnsburg, getrouwd en vader van een prachtige dochter. In zijn dagelijks leven ben ik werkzaam als jeugd- en gezinscoach.” Van jongs af aan was hij betrokken met de SGP. “Vaak ging ik met mijn vader mee naar de fractievergadering op Goeree-Overflakkee”, vertelt Jan. “Nu wil ik me graag actief inzetten om christelijke politiek te bedrijven in de gemeente Katwijk, iets wat ik erg belangrijk vind.” Jan is goed in het signaleren van bepaalde zaken om daar vervolgens op een verbindende manier een constructieve oplossing te vinden, daarbij wel zicht houdend op normen en waarden.
Zorg en wonen
De expertise van Jan speelt zich met name af op het gebied van zorg. “Ik heb de afgelopen tijd dan ook actief mogen meedenken bij huidige ontwikkelingen in de gemeente en ik hoop me hiervoor in de komende jaren vaker in te mogen zetten”, zegt Jan. “Daarnaast vind ik een fijne woon- en leefomgeving erg belangrijk. Betaalbare woningen, behoud van eigenheid in de kernen en natuurlijk een duurzame toepassing in nieuwe woonontwikkelingen.”
Naast deze ambities zet Jan zich in als lid van het campagneteam van de SGP in Katwijk, geeft hij leiding aan een jeugdvereniging van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Katwijk, is hij lid van de ledenraad Rabobank. Daarnaast wil hij een brugfunctie te vervullen voor pastorale zorg en hulpverlening.