Ingezonden: SGP

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Katwijk met grote meerderheid voor het voorstel gestemd van de SGP om als gemeente actiever aan de slag te gaan om wateroverlast tegen te gaan.

De kosten voor deze actieve houding moeten wat de SGP betreft bij voorkeur voor rekening van de landelijke overheid komen. Mocht dit niet toereikend zijn, mag de rioolbelasting met maximaal een euro omhoog. De reden dat de SGP dit voorstel heeft ingediend is de zorg voor onze kwetsbare aarde. Zo kan de gemeente het rentmeesterschap in de praktijk brengen en verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze kinderen om een leefbare planeet. Ook in Katwijk zijn de gevolgen van klimaatverandering nu al merkbaar. Zo hebben we ook de afgelopen weken te maken gehad met zware buien en wateroverlast.

Verder heeft de SGP als voorwaarde gesteld dat het extra geld wat beschikbaar komt voor een deel direct beschikbaar moet worden voor inwoners van de gemeente. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een subsidieregeling die gebruikt kan worden voor het afkoppelen van een hemelwaterafvoer of het kopen van een regenton.