Op 27 december 1945 werd de plaatselijke kiesvereniging van de SGP opgericht. Dat gebeurde in het achterzaaltje van de Gereformeerde Gemeente aan de Remisestraat in Katwijk.Op deze vergadering werden de eerste 35 Katwijkers lid. Op dinsdag 2 februari 2016 wil de lokale kiesvereniging van de SGP dit 70-jarig jubileum met belangstellenden vieren.

De SGP is als partij al heel lang in de Katwijkse gemeenteraad vertegenwoordigd. Dat is reeds sinds het eerste jaar na de oorlog, in 1946. Inmiddels is de SGP uitgegroeid tot een grote kiesvereniging met ongeveer 300 leden. Dankbaar mag daarop worden teruggekeken.

Op de jubileumavond, die plaatsvindt in het Katwijks Museum aan de Voorstraat 46, zal er over deze 70 jaren worden gesproken. Burgemeester J. Wienen is daarbij aanwezig. Niet alleen hij neemt het woord, ook oud-voorzitters en huidige bewindsmannen van de SGP kijken terug en vooruit. Het terugblikken zal vooral bestaan uit het aanhalen van anekdotes. Bij het vooruitkijken ligt de nadruk op hoe het met de SGP ‘anders kan’; de slogan van de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Belangstellenden zijn bij dezen van harte uitgenodigd om dit samen met de SGP te vieren. De avond vindt plaats in de Botenzaal van het Katwijks Museum. Entree is gratis. De inloop (met koffie en thee) is vanaf 19:45 uur. De avond begint om 20:00 uur. Na afloop is er een informele receptie. Onder het genot van een hapje en een drankje kan er worden nagepraat met de wethouder, de raadsleden en de bestuursleden. Belangstellenden kunnen er ook voor kiezen om door het museum te wandelen zodat ze de historische schilderijen en voorwerpen kunnen bezichtigen.