Het project Haven fase 2, dat voorziet in woningbouw ten zuiden van het Prins Hendrikkanaal, kent forse financiële overschrijdingen: 2,9 miljoen euro om precies te zijn. Dat hierover een motie van treurnis of een motie van afkeuring zou worden ingediend, daar hield de SGP rekening mee. Maar een motie van wantrouwen, zoals afgelopen donderdag gebeurde, is onbegrijpelijk en buiten alle proporties.

In de raadscommissievergadering van donderdag 7 april is meer dan tweeënhalf uur gedebatteerd over de forse financiële overschrijdingen van het project Haven fase 2. Dit was een positieve en constructieve bespreking. Het college gaf toe dat er grote fouten zijn gemaakt. SGP-woordvoerder Dirk Remmelzwaal bracht in dat de conclusies van het onafhankelijke onderzoek, uitgevoerd door bureau Witteveen en Bos, “ronduit schokkend en ingrijpend” waren. “Eigenlijk is alles fout gegaan wat er maar fout kon gaan.” Daarover was overeenstemming. Het college nam geen woord terug en deed verregaande toezeggingen. Zo nam het alle aanbevelingen van het onderzoek van Witteveen en Bos over en komt het voor eind mei met een plan van aanpak om de cultuur binnen de ambtelijke organisatie te veranderen. Daarmee leek er voldoende basis te zijn om samen met het college naar wegen te zoeken om dergelijke forse overschrijdingen in de toekomst te voorkomen.

Ook in de raadsvergadering op donderdag 14 april is tot in de nachtelijke uurtjes over dit onderwerp gesproken. Dat gebeurde op verzoek van de fracties van Hart voor Katwijk en Kies Katwijk. Zij hadden beide een motie voorbereid: Hart voor Katwijk een motie van wantrouwen, waarin het college werd verzocht om op te stappen, Kies Katwijk een motie waarin verzocht werd te zoeken naar een nieuwe veranderingsstrategie voor de ambtelijke organisatie. Voor de SGP was met name de motie van wantrouwen onbegrijpelijk en buiten alle proporties.

Na de raadscommissievergadering van donderdag 7 april had de SGP er voldoende vertrouwen in dat het college alle mogelijke maatregelen trof om in de toekomst forse financiële overschrijdingen te voorkomen. Dit leek bij meerdere partijen herkenbaar te zijn, maar een week later bleek plotseling dat dit voor de oppositie toch niet voldoende was. Zij zagen het college ineens liever vertrekken en veroorzaakten hiervoor een vertrouwenscrisis. Gelukkig is dit door de coalitiepartijen tegengehouden, om de volgende redenen:

1. Het project Haven 2 is een zeer langlopend (vanaf 2005) en complex dossier;

2. Het ambtelijke veranderingstraject dat de gemeente in 2013 is ingezet, juist om zulke financiële overschrijdingen te kunnen voorkomen, had tijd nodig om goed in de organisatie te kunnen landen;

3. Het gaat veel te ver om de financiële overschrijding alleen aan het huidige college toe te rekenen. Meerdere colleges zijn erbij betrokken geweest;

4. Er wordt voorbijgegaan aan de grote stappen die de afgelopen jaren zijn gezet. Het college verdient juist nu alle steun om het veranderingsproces in de ambtelijke organisatie tot een goed einde te brengen. Het college nu naar huis sturen zal juist het vertrouwen van de burger schaden;

5. De ambtelijke organisatie heeft de afgelopen jaren veel voor de kiezen gekregen. Doorgevoerde veranderingen zijn fors. Tot op vandaag wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de ambtelijke cultuur. Het moet allemaal meer zakelijk worden. Als de problemen die de ambtelijke organisatie nog steeds kent enorm worden opgeblazen, zal dat een negatieve invloed hebben op het vertrouwen van ambtenaren.


Van de positieve grondhouding op donderdag 7 april was een week later, in de raadsvergadering, weinig meer te zien. De SGP vraagt zich af wat er in een week tijd is veranderd. En wat is de winst van deze negatieve insteek richting het college, de gemeenteraad en de politiek in het algemeen? De SGP vindt het een gemiste kans!