Ingezonden: SGP

Tijdens de raadsvergadering werd gesproken over duurzame opvang van asielzoekers door de achttien gemeenten in de regio, vooruitlopend op de mogelijke invoering van de spreidingswet. Een onderwerp met meerdere kanten. Raadslid Wim van Duijn:”Bij de SGP spelen twee begrippen een rol in onze afweging, namelijk barmhartigheid en rechtvaardigheid”. Van Duijn vroeg daarbij ook aandacht voor de mogelijke gevolgen van de landelijke discussie op dit regionale besluit. “Is het nodig en wijs om dit besluit nu, op dit moment te nemen?”. 

SGP’er Van Duijn wees hierbij op het evenwicht tussen barmhartigheid en rechtvaardigheid, die elkaar ook kunnen begrenzen. “Barmhartigheid is ‘de echte vluchteling, die vlucht voor zijn leven, die moet je opvangen’. Maar er is ook rechtvaardigheid. Is het rechtvaardig naar asielzoekers toe dat er ook mensen zijn uit veilige landen (die niet vluchten voor hun leven) die de opvangcapaciteit onterecht ‘opeten’. Is het rechtvaardig naar de Nederlander toe dat er een claim wordt gelegd op woningen door die veiligelanders, wat niet terecht is, maar wel gebeurt tijdens de procedure. Dan gaat het over draagvlak in de samenleving. Het moet dus wel een streng, maar rechtvaardig asielbeleid zijn”. 

Het besluit heeft geen directe nadelige gevolgen voor Katwijk. Geen extra kosten en dankzij het asielzoekerscentrum in onze gemeente voldoen wij al ruimschoots aan de taakstelling. Van Duijn:”het is waardevol dat het azc draagvlak heeft in de Katwijkse samenleving”. Maar Katwijk is wel onderdeel van de regio, terwijl de bestuurlijke actualiteit in beweging is. “De Raad van State verwacht moeilijkheden bij de uitvoerbaarheid van de spreidingswet en er is een kans dat de Eerste Kamer deze wet niet aanneemt. Dan is het wel legitiem om je af te vragen wat de gevolgen hiervan zijn op het regionale besluit. Zullen alle gemeenten dan wel hun taak van opvang wel waar gaan maken?”. 

Alles afwegende wil de SGP “zo mogelijk” helpen voorkomen dat er weer zulke mensonwaardige situaties gaan ontstaan als vorig jaar in Ter Apel. “Barmhartigheid voor de vluchteling gaat dan boven recht en ons bestuurlijk ongemak”. Van Duijn:”Voor ons zit hier ook een hogere dimensie aan. Want Christus Zelf identificeerde Zich met de vreemdeling. “Ik was een vreemdeling, en gij hebt mij geherbergd”.