De SGP in Katwijk heeft vragen beantwoord van RTV Katwijk over de uitspraak van Dirk Remmelzwaal donderdagavond in de raad. ‘We moeten proberen de vluchtelingenstroom te structureren dat je in een christelijke omgeving zoveel mogelijk christelijke asielzoekers opvangt’.

De SGP stelt nu in een verklaring dat ‘de publicatie van TV-West volledig uit haar verband gerukt is’.

SGP: ‘In een vraaggesprek na de raadvergadering heeft Dirk Remmelzwaal uitvoerig uiteengezet dat het tijdelijke AZC destijds, mede door de inzet van de SGP, in Katwijk is gekomen. Ook was de SGP voor de uitbreiding naar een tijdelijke opvang van 1200 personen. In de raadsvergadering van 17 september stond het verzoek op de agenda van het COA om het tijdelijke AZC in Katwijk om te vormen naar een permanent AZC van 600 personen. De SGP-Katwijk staat positief tegenover dit verzoek. Mede ook ziende ook de grote toestroom van vluchtelingen en niet in de minste plaats omdat de SGP de zorg voor de zwakkere naaste een Christenplicht vind.

Naar aanleiding van opmerkingen van burgers en angst die er heerst over de grote toestroom van moslims, werd door de interviewer gevraagd hoe de SGP hier tegenaan kijkt. Remmelzwaal heeft vervolgens een en andermaal aangegeven dat wat betreft de SGP in de eerste plaats de nood van onze naaste centraal staat. En dat ongeacht geloof, ras, of achtergrond […]. Dat betekent echter niet dat je geen rekening moet houden met culturele achtergronden en dat je geen rekening moet houden met de gevoelens van de omgeving waar vluchtelingen worden opgevangen en gehuisvest. Indien mogelijk moet je altijd proberen om spanningen te voorkomen en ook er voor te zorgen dat de integratie in de nieuwe omgeving sneller en beter verloopt […]. In dat licht is de uitspraak door Remmelzwaal gedaan.’

Burgemeester Wienen vind het desalniettemin ongewenst. ‘We moeten niet toe willen naar een samenleving waarin wij hier op die gronden onderscheid gaan maken.’

De volledige verklaring van de SGP is te vinden op www.rtvkatwijk.nl onder ingezonden brieven.