KATWIJK – De SGP-fractie heeft op dinsdag 5 december 2017 vragen gesteld aan het college over de verplichting vanaf 1 januari 2018 dat ‘nieuwe’ peuters minimaal twee dagdelen per week naar een peuterspeelzaal dienen te gaan. Uit beantwoording van eerdere informatieve vragen van de SGP blijkt dat er geen sprake is van een landelijke verplichting dat ‘nieuwe peuters’ niet meer één keer per week naar de peuterspeelzaal mogen komen, maar dat deze verplichting er mede is gekomen vanwege de wens van de gemeente. Vanwege de Katwijkse verplichting om minimaal twee dagdelen naar de peuterspeelzaal te moeten gaan, zullen er peuters zijn die niet naar een peuterspeelzaal gaan, die wel zouden zijn gegaan bij de mogelijkheid van één dagdeel per week. De SGP heeft gevraagd of het college met de SGP-fractie van mening is, dat het de vrijheid van ouders dient te zijn om te kunnen kiezen dat een peuter één dagdeel per week naar een peuterspeelzaal gaat Verder vraagt de SGP-fractie of het college het wenselijk vindt, dat er vanaf 1 januari 2018 minder peuters naar een peuterspeelzaal gaan door de verplichting om minimaal twee dagdelen per week naar een peuterspeelzaal te moeten gaan. Wanneer het college dat niet wenselijk vindt, is een volgende vraag of het college bereid is om mee te werken aan het ongedaan maken van de verplichting om minimaal twee dagdelen per week naar een peuterspeelzaal te gaan. Tenslotte vraagt de SGP-fractie, wanneer er sprake is van financiële belemmeringen om peuters minimaal twee dagdelen per week naar een peuterspeelzaal te laten gaan, of  het college dan bereid is om hier in het beleid rekening mee te houden en zo ja, hoe.

Comments

comments

DELEN