Eerst is nader onderzoek nodig voor de gevolgen

In de commissievergadering van 20 juni jl. heeft de SGP nadrukkelijk aangegeven dat niet zonder meer akkoord kan gaan met het bezuinigingsvoorstel voor muziekonderwijs, zoals dat nu aan de gemeenteraad is gepresenteerd.  

Namens de SGP fractie gaf Dirk Remmelzwaal aan dat bezuinigingen niet op de lange termijn kunnen worden geschoven. Dat hierbij ook is gekeken naar de Muziekschool is gezien de hoge jaarlijkse investeringen logisch. Echter de SGP vindt muziek en muziekonderwijs van groot belang en wil daarom nog eens goed kijken naar de voorstellen om de muziekschool te sluiten. Het belang van de muziekschool in Katwijk, de resultaten in het verleden en zeker ook de kwaliteit is door diverse insprekers en briefschrijvers goed onder de aandacht gebracht. Daar staat de SGP helemaal achter. Dat de plannen van het college kansen bieden en ook mogelijkheden om muziekonderwijs op een andere manier goedkoper aan te bieden, zonder dat het ten koste van de kwaliteit gaat, is heel goed mogelijk. Omdat echter nog niet precies bekend is hoe die plannen eruit zien en de SGP de gevolgen nog niet volledig kan overzien, vindt zij de tijd niet rijp om nu zo’n ingrijpende en onomkeerbare beslissing te nemen. Het is een goede zaak om te kijken of op het muziekonderwijs kan worden bezuinigd door het muziekonderwijs op een andere manier in te richten. Maar voor de SGP is dit één van de scenario’s die eerst moet worden uitgewerkt.

Het moet duidelijk zijn dat het muziekonderwijs laagdrempelig en betaalbaar blijft. Maar ook dat de kwaliteit gewaarborgd is en blijft voldoen aan de eisen en doelen van de gemeente. Daarom heeft de SGP voorgesteld de bezuinigingsdoelstelling voor het muziekonderwijs te handhaven, maar het bedrag vooralsnog nog niet definitief in te vullen. Het college moet eerst verschillende alternatieven met- en zonder een muziekschool uitwerken. De SGP vindt het ook goed om tegelijkertijd verder te werken aan de businesscase tussen de bibliotheek, K&O en de muziekschool. Laat het haalbaarheidsonderzoek zo snel mogelijk plaatsvinden. Wellicht dat naast het sportbedrijf voor diverse sporten ook op dezelfde manier een soort cultuurbedrijf kan worden gerealiseerd, waarin ook het muziekonderwijs een plekje krijgt. Het mag duidelijk zijn dat de SGP is voor goed muziekonderwijs, strijdt voor goed muziekonderwijs en blijft investeren in goed muziekonderwijs!

 

Vorig artikelToeristenmarkt Katwijk: Creadag
Volgend artikelCDA: Betaalbaarheid moet leidend zijn bij Hoornes gasvrij