Ingezonden: SGP.

De SGP is erg blij met de aangenomen afvalwaterverordening. Hierin staat hoe we in de gemeente omgaan met ons afval- en regenwater. Belangrijk onderdeel van dit besluit is dat inwoners wordt gevraagd om bij het zetten van een aanbouw of het bouwen van een huis of schuur er ook voor te zorgen dat het regenwater niet direct op straat of in het riool beland. In plaats daarvan is het beter om dit water op te vangen in een regenton of vijver. De SGP heeft, samen met andere partijen, aan de wethouder gevraagd om deze maatregelen ook te stimuleren door bijvoorbeeld een subsidie in het leven te roepen. Toegezegd is dat we hier later nog over zullen spreken en een besluit over zullen nemen. Zo zijn er in andere gemeenten al subsidies te krijgen voor woningen die hun regenwater helemaal niet meer lozen op het riool, de zogenaamde ‘loskoppel subsidie’. 

De SGP vindt het erg belangrijk dat inwoners die plannen hebben om te gaan bouwen of verbouwen deze nieuwe regels tijdig te horen krijgen. De wethouder heeft beloofd deze regels zo snel mogelijk op te nemen inzet zogenaamde Omgevingsloket. Dit is een website waar inwoners kunnen checken of ze voor bepaalde activiteiten een vergunning moeten aanvragen. Ook via andere kanalen zullen deze maatregelen bekend gemaakt worden. Al met al is de SGP blij met dit aangenomen voorstel. In tijden van klimaatverandering (hogere temperaturen en meer hoosbuien) is het belangrijk dat we doen wat we moeten doen om deze problemen het hoofd te bieden. Rentmeesterschap in optima forma. Zo voegen we nog een mooie maatregel toe aan de vele en noodzakelijke dingen die er al gebeuren op dit gebied, zoals Stichting Steenbreek en het NK Tegelwippen.