Met de invoering van de nieuwe Woningwet 1 juli 2015 komt er meer invloed voor de huurdersorganisaties. De uitkomst van de parlementaire enquêtecommissie was ook dat er een beter toezicht moest komen op het functioneren van de woningcorporaties.

Huurdersorganisaties moeten sterker worden en de landelijke Woonbond spreekt dan ook al over ‘Huurdersorganisatie +’. De Woonbond breekt een lans voor een toegankelijke huurdersorganisatie waar deskundigheid wordt vergroot en de werkzaamheden worden geprofessionaliseerd. Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ uit Katwijk bereidt zich hierop voor en neemt binnenkort de eerste stappen naar de gewenste professionalisering.

Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD: “Onze huurdersorganisatie zet zich in voor huurders van meer dan 7300 woningen van Dunavie. We zijn met alle medewerkers van de SHD wel vrijwilligers in een huurwereld waar het landschap van regels en wetgeving voortdurend veranderd. Zeker met de Woningwet 2015 komt er ongelofelijk veel op ons af, en met een hoge snelheid. We zijn als huurdersorganisatie door deze wet nu immers een volwaardige partner van de gemeente Katwijk en Dunavie. En daar gaan we ons goed voor toerusten.”

Zo is de SHD één van de drie partners bij het opstellen van de prestatieafspraken en zijn er diverse andere nieuwe taken voor hun medewerkers. Oostindie: “De SHD heeft een 38 bewonerscommissies, ze zijn onze ogen en oren. Hun rol is heel belangrijk en als bestuur willen we ze nog beter kunnen aansturen en hun kwaliteiten inzetten. Daarom gaan we als eerste op zoek naar een coördinator voor die bewonerscommissies, een betaalde kracht. Die moet ook de lijnen uit kunnen zetten naar de gemeente en Dunavie.”

De Woonbond informeert haar huurdersorganisaties al met voorbeelden van organisaties die nu of eerder al stappen hebben gemaakt op de weg naar verdere professionalisering. Dat kan variëren van zelf personeel in dienst nemen tot detacheren. “We hebben ook al bij enige van die organisaties in hun huurkeuken mogen kijken. Machtig mooi in inspirerend! Willen we de belangen van onze Dunaviehuurders goed kunnen behartigen, dan moet de SHD ook die kant op. We gaan toch ook niet met paard en wagen naar de maan? Bij de begrotingsbespreking met Dunavie is dit punt voor ons, voor onze huurders, hét punt van gesprek,” aldus de enthousiaste voorzitter, Cees Oostindie.