SHD: Geen uitbreiding vrije sector woningen

De Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ heeft duidelijk negatief geadviseerd aan woningcorporatie Dunavie om het aantal vrije sector woningen de komende jaren met 218 uit te breiden. Dat wil Dunavie realiseren door deze huurwoningen uit de categorie ‘duur’ over te hevelen. De vrije sector neemt nu 3% van de bestaande woningvoorraad (minder dan zevenhonderd woningen) in en de woningcorporatie wil dit uitbreiden naar 7%. De SHD vindt dat de nieuwe Woningwet 2015 de corporaties juist sommeert om terug te keren naar hun kerntaak en dat is ‘het realiseren van voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sociale huurwoningen voor de lagere inkomensgroepen’.

Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD: ,,Deze volkshuisvesting moet met de hoofdletter ‘V’ worden geschreven en daar valt deze uitbreiding volgens de SHD dus buiten. Laat de markt hier maar gewoon zijn gang gaan. Dat kan variëren van een goed en zeer gevarieerd aanbod aan koopwoningen, denk maar aan het project ‘De Bloem’ in Rijnsburg als voorbeeld tot andere initiatieven.

Reactie van Dunavie
De woningcorporatie geeft aan dat deze uitbreiding geen effect heeft op de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. En deze uitbreiding zou men willen realiseren door in vijf complexen bij mutatie (o.a. een verhuizing of door andere redenen vrijkomende duurdere huurwoning) deze woning in de vrije sector voorraad op te nemen. Men verwacht dat in ongeveer zeventien jaar deze 218 duurdere huurwoningen als vrije sector woning verder door het leven kunnen gaan.

Reactie van de SHD
Toch wil Oostindie nog reageren op de keuze van deze vijf complexen: ,,Er zijn wooncomplexen bij die niet zo lang geleden uitvoerig zijn gerenoveerd waardoor deze nu een hoge standaard kwaliteit bezitten. Dat is gebeurd met huurdersgeld en nu worden ze met dit plan aan die sociale woningmarkt onttrokken.” Tot slot laat Oostindie namens de SHD nog weten: ,,Alfred Busser, de directeur-bestuurder van Dunavie, heeft in een brief ons als SHD laten weten dat zij ons advies niet zullen overnemen. Zij gaan hun beleidsvoornemens uitvoeren. Van de SHD zullen we het gezond kritisch blijven volgen of hiermee nu echt in de behoefte van huurders met een middeninkomen van meer dan € 34.911,- wordt voorzien. Daarnaast kan er in zeventien jaar ook heel veel veranderen. Wat dachten we in 1999 al niet over de mobiele telefoon toen televisiemaker Frans Bromet mensen hierover ging interviewen? Kijk het filmpje maar eens terug op You Tube met de wetenschap hoe we allen nu op de digitale snelweg zitten en elkaar links en rechts inhalen of ingehaald worden. Wij van de SHD gaan het zeker volgen wat deze plannen van Dunavie betreft!”