Afgelopen donderdag waren de algemene beschouwingen in de Katwijkse raad. Voorzitter van Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ Cees Oostindie was aanwezig.

Cees Oostindie: “Het is goed om de waardering voor het onlangs opgestarte Woonlastenfonds te kunnen beluisteren, ook al wordt het niet raadsbreed gedeeld. Op onze website is van alles te lezen hoe huurders die tijdelijk in de knel zitten hier een aanvraag voor kunnen indienen. De SHD is hierbij de eerste schakel.”

In deze periode staat het opstellen van de prestatieafspraken door de gemeente Katwijk, woningcorporatie Dunavie met de SHD centraal. De basis voor dit alles vormt de door de politiek onlangs vastgestelde Woonvisie.

Oostindie: “Wethouder van Duijn heeft de Katwijkse gemeenteraad toegezegd de fracties middels een brief te zullen informeren over de stand van zaken betreffende de op te stellen prestatieafspraken. En dan zou het over de inhoud en het proces gaan.”
Maar het onder huurders van Dunavie gehouden Katwijkse Woonlastenonderzoek, waar de cijfers januari 2015 van bekend werden gemaakt, werd ook door diverse fracties benoemd. “Het is natuurlijk niet niks als 25% van die huurders onder de armoedegrens leeft in ons eigen Katwijk. Daarom moeten we er met elkaar alles aan doen om te zorgen voor voldoende betaalbare en beschikbare huurwoningen in de laagste prijsklasse. Geen woorden maar daden, ook in Katwijk, zou ik zeggen,” aldus Oostindie.
Hij was ook content met de politieke zorg wat betreft de huisvesting van statushouders in Katwijk. Oostindie: “We moeten op een creatieve manier met elkaar kijken naar diverse huisvestingsmogelijkheden voor die doelgroep, wetende dat er in Katwijk al veel vraag is naar deze categorie huurwoningen. Met Dunavie en de gemeente Katwijk gaat de SHD zich hier zeker hard voor maken.”