Het kantoor van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ wordt in toenemende mate opgezocht door huurders van woningcorporatie Dunavie.

Dat is een goede zaak, maar niet als hun verhaal gaat over woonoverlast die al jarenlang duurt en niet adequaat wordt aangepakt. De SHD is van mening dat ze om deze redenen door Dunavie vanaf het eerste begin geïnformeerd moeten worden over door huurders gemelde woonoverlast. Een krachtige aanpak van woonoverlast is voor de SHD zeer belangrijk en één van hun speerpunten bij de met Dunavie en de gemeente Katwijk op te stellen nieuwe prestatieafspraken voor de komende vier jaar.

Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD: “We horen soms ongelofelijke verhalen waarbij ik me afvraag waarom het zo heeft kunnen gebeuren en het zolang zich voortsleept. En als wij van de SHD het horen, is het altijd aan het einde van de rit. Dat betekent, zoals onlangs ook weer bij twee huurders, dat ze er zelf geestelijk en fysiek aan ten onder dreigen te gaan en om dat te voorkomen alles in het werkstellen om te kunnen verhuizen. En de overlastgever… die blijft zitten waar die zit en krijgt dan weer nieuwe buren. Dat kan toch niet langer zo, de SHD is er voor de belangen van alle huurders van Dunavie.”

Ook de huurwoningen van Dunavie zijn voorzien van een energielabel. Label A is ‘zeer zuinig, groen’ en label G is ‘zeer onzuinig, rood’. Als huurder word je zo geïnformeerd over wat je te wachten staat. Oostindie pleit echter voor de invoering bij huurwoningen van een mogelijk leefbaarheidslabel: “In de meeste gevallen staat er op ‘n.v.t.’ wat een goed teken is. Maar waarom worden nieuwe huurders niet geïnformeerd over eerdere overlastperikelen in hun wooncomplex? Had het jonge stel dat laatst bij ons binnenliep om hun verhaal te doen dat gelezen dan hadden ze nooit die huurwoning betrokken. Nu zit zij ziek thuis, zijn er vele spanningen en wordt een urgentieverklaring aangevraagd om te kunnen verhuizen naar een andere woning. Dat is toch echt de huurderswereld op zijn kop?”

Op de website van Dunavie staat een duidelijk beleid m.b.t. de aanpak van overlast. “Maar woorden omzetten in krachtige daden is juist wat deze huurders jarenlang hebben gemist. Daarom pleit de SHD voor een gezamenlijke aanpak met Dunavie, de gemeente Katwijk en de politie”, aldus de betrokken Oostindie. (Naam en adres van de betreffende huurders zijn bij de SHD bekend).