Vanaf 1 januari 2026 moet het merendeel van de bedrijven die bloemen en planten aanbieden, verhandelen en verrekenen via het Royal FloraHolland platform gecertificeerd zijn volgens de eisen van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI basket of standards). Met een stapsgewijze aanpak wordt voor alle leden en aanvoerders gefaseerd toegewerkt naar volledig FSI-compliant in 2027. Dat meldt FloraHolland op haar website.

Met dit besluit van Royal FloraHolland nemen kwekers hun verantwoordelijkheid op duurzaamheid, in lijn met de toekomstbestendigheid van de sector, de toenemende vraag uit de maatschappij en de eisen van wetgeving. Ook past het bij de behoefte van de Sierteeltversnellers, een groep vooruitstrevende kwekers, en van de FSI-Versnellersgroep, een groep grote kopers, die zich gecommitteerd heeft om in 2027 100% gecertificeerd in te kopen. Brancheorganisatie VGB roept haar leden op hetzelfde te doen.

In 2040 klimaatneutraal
In 2040 wil de sierteeltsector klimaatneutraal zijn, zo is vastgelegd in het Convenant Energietransitie Glastuinbouw met de Rijksoverheid. Er zijn al veel goede voorbeelden van concrete energietransities, zoals LED-verlichting, geothermie en zonne-energie. Verdere verduurzaming van de sierteelt is nodig om de wereld leefbaar te houden voor toekomstige generaties, waarbij kwekers enorme stappen zetten op energie, arbeid, gebruik van gewasbescherming, verpakkingen en water.

Van de totale omzet van Royal FloraHolland is op dit moment al 83% milieugecertificeerd en 71% is FSI-compliant. Met de gekozen aanpak wil Royal FloraHolland alle kwekers in staat stellen om hun aanvoer in 2027 100% FSI-compliant te laten zijn en alle kopers zodoende in staat stellen om via het Royal FloraHolland-platform 100% gecertificeerd in te kopen.

Bron: Royal Flora Holland
Foto: RTV Katwijk