De gemeente Katwijk heeft op zaterdag 16 april enkele sportverenigingen gecontroleerd op de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol. Waar overtredingen zijn geconstateerd is een boete opgelegd. De boete bij eerste constatering betreft 1360,- euro.

Geen alcohol onder 18 jaar
Op basis van de Drank- en Horecawet is het verboden alcohol te schenken aan personen onder de 18 jaar. Daarnaast zijn alle alcoholverstrekkers verplicht legitimatie te vragen aan personen van wie het niet zeker is dat men ouder is dan 18 jaar. In de praktijk komt het er op neer dat veel alcoholverstrekkers aan alle personen onder de 25 jaar legitimatie vragen.

Mysteryguests
De controle is uitgevoerd door mysteryguests. Bij een mysteryguest controle gaat een 18 jarig persoon gezamenlijk met een gemeentelijke controleur op stap. De mysteryguest koopt alcoholhoudende drank. Vervolgens wordt bekeken of de barman vraagt om legitimatie. Wanneer dit niet gebeurt, is er sprake van een overtreding.

Inzet sportverenigingen
Sportverenigingen hebben eerder dit jaar een brief gekregen van de gemeente, waarin men werd geïnformeerd over de controles en bijbehorende sancties. De gemeente controleert de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol al jaren zeer intensief. De afgelopen jaren zijn grote verbeteringen geconstateerd in de naleving voor wat betreft supermarkten en horecagelegenheden. Helaas blijven sportverenigingen hierin ver achter. Daarom wordt hier nu gebruik gemaakt van nieuwe opsporingsmiddelen.