Méér doen met de buitensportaccommodaties, méér zijn dan een sportclub, het openstellen van velden en investeringen op sportgebied: allemaal onderwerpen die aan bod kwamen op dinsdagavond 16 september tijdens een bijeenkomst tussen gemeente, raadsleden en de stuurgroep buitensportverenigingen.

Multifunctioneel gebruik
CDA-wethouder Willem van Duijn benoemde het eerder al als speerpunt in de sportnota van de gemeente Katwijk en liet het later optekenen in het coalitieakkoord: (Sport)accommodaties worden – in samenwerking met de sportverenigingen – multifunctioneel gebruikt en zoveel mogelijk opengesteld voor buitenspelen. Van Duijn: “Behalve dat ik hierin kansen op het gebied van het stimuleren van sport en bewegen zie, vind ik dat sportverenigingen ook een rol hebben bij het bevorderen van de sociale integratie en het voorkomen van sociaal isolement (ontmoeten en blíjven meedoen).”
Een speciale opgerichte stuurgroep buitensportverenigingen (met vertegenwoordigers van Atletiekvereniging Rijnsoever, Hockey Club Catwyck, Korfbalvereniging Madjoe, FC Rijnvogels, K.v.v. Quick Boys, VV Katwijk, VV Rijnsburgse Boys, VV Valken ’68) kwam de afgelopen maanden regelmatig bij elkaar om te spreken over het maatschappelijk rendement van de gemeentelijke sportaccommodaties. Ook werden de mogelijkheden bekeken om te komen tot een betere exploitatie. Het gemeenschappelijk inkopen van stroom kan al tot een besparing van 20.000 euro leiden.

Pilots
De trend is duidelijk: sportclubs ontwikkelen zich steeds meer tot professionele vrijwilligersorganisaties. De kracht van de organisatie, de middelen en de faciliteiten worden ingezet om steeds meer maatschappelijk betrokken te zijn. De wens om meer te doen met velden en gebouwen resulteerde in twee pilots die binnenkort van start gaan.
Op de locatie van Valken ‘68 worden voor 12- tot 16- jarigen tien bijeenkomsten georganiseerd waarbij koken en bewegen centraal staan (start pilot medio oktober). De doelgroep 55+ komt aan zijn trekken op locatie De Krom (start pilot eind oktober): in zes bijeenkomsten wordt er aan bewegen gedaan en kan er informatie worden uitgewisseld over actuele onderwerpen. Maar vooral is het onderlinge contact van groot belang.

De pilots worden in samenwerking met het Welzijnskwartier gedraaid waarbij de sportclubs optreden als gastheer en de communicatie verzorgen naar de achterban en het Welzijnskwartier het programma en de begeleiding voor de rekening neemt.

Open
De hekken en velden open waar het kan. De aanwezige raadsleden konden zich goed vinden in deze opzet en waren verrast te horen wat er allemaal al gebeurde op de verschillende sportaccommodaties: van seniorencafé tot kinderopvang, van g-sport tot erkend leerbedrijf. “Dit past bij de participatiesamenleving zoals wij die voor ogen hebben. Elkaar vinden, versterken en inspireren. Dáár gaat het om. Als de sport daarbij het goede voorbeeld kan geven, dan moeten we dat zeker doen”, aldus Van Duijn.

Comments

comments

DELEN