Het gratis inloopspreekuur voor juridisch advies in het SHD Huis aan de Nassaudreef gaat op 19 januari weer verder.

In kantoorruimte van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ staan Bram Geene en Adriaan van Rijn van Vroegindeweij & De Water Advocaten klaar voor alle juridische vragen. Dat kan buur- en huurgeschillen betreffen, maar ook onderwerpen als schuldhulp en schulddienstverlening. Hoe zijn hun ervaringen tot op heden?

Interessant rechtsgebied
Geene: “Wij vinden huurrecht een heel interessant rechtsgebied. Ons kantoor heeft daarmee veel ervaring en treedt op voor zowel commerciële partijen, als non-profitorganisaties en voor zowel verhuurders, als huurders van bedrijfs- en/of woonruimte. Dat is één van de redenen dat wij bij dit kantoor aan de slag zijn gegaan. We adviseren en procederen, indien nodig, over alle aspecten van het huurrecht.”

 

Ervaringen in het SHD Huis
Tijdens het inloopspreekuur komen mensen met verschillende praktische (huur)problemen. Van Rijn: “Het geeft een goed gevoel om hen in dat kader te adviseren en problemen effectief op te lossen. In Nederland geniet de huurder enerzijds een vergaande huurbescherming. Zo mag de verhuurder de huurovereenkomst alleen opzeggen om beperkte redenen. Tegelijkertijd kunnen zich praktische problemen voordoen, zoals overlast, schade en andere vormen van aantasting van het huurgenot, die tijd en energie kosten en veel onzekerheid met zich brengen.”

Schrijven
“Om overzicht en duidelijkheid te krijgen adviseren wij altijd om afspraken zo goed mogelijk vast te leggen. De meeste mensen zijn te goed van vertrouwen en gaan akkoord met mondelinge afspraken. Het nadeel van mondelinge afspraken is dat deze moeilijk zijn te bewijzen in juridische procedures. Wij helpen mensen graag met het schrijven van een brief waarin ‘het juridische’ de boventoon voert. Wij komen soms zelf in actie en schrijven namens de huurder een brief aan de (ver)huurder, waarin wordt gewezen op de verplichtingen”, aldus de gedreven Geene.

Inloopspreekuur
De SHD behartigt de belangen van veel Katwijkse huurders. Om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren, is goed luisteren naar de huurder belangrijk. Van Rijn: “Ons spreekuur is laagdrempelig en informeel. Het doet ons altijd goed als aan het eind van een gesprek er toch een glimlach van opluchting te zien is. Daarom vinden wij hun werk ook zo belangrijk.”

Spreekuur
Elke eerste en derde donderdag van de maand kunt u vanaf 19 januari zonder afspraak van 19.00 – 20.30 uur gewoon binnenlopen. Wilt u meer lezen over deze en andere partners in het SHD Huis, kijk op www.shdeduinstreek.nl.

Foto’s: SHD