Spreekuur voor mensen met goede ideeën

Hebt u ideeën voor een project maar geen geld? Misschien kan Fonds 1818 of de Rabobank u helpen. Het Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) organiseert 20 april een spreekuur waar beide instellingen aanwezig zijn.

Fonds 1818 steunt jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie. Zij doet dit door het doneren van geld voor de uitvoering van projecten en het verstrekken van leningen. Fonds 1818 geeft alleen donaties aan projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is. De gemeente Katwijk valt hier ook onder. 

Het Cooperatiefonds van de Rabobank wil, door het geven van donaties, het lokale verenigingsleven een impuls geven. De Rabobank verleent niet alleen steun in financieel opzicht, maar is ook bereid kennis te delen en materialen en faciliteiten beschikbaar te stellen. Behoorlijk wat organisaties hebben hier al hun voordeel mee gedaan!

Hebt u als vrijwilligersorganisatie plannen om een project of activiteit op te zetten maar ontbreekt het aan voldoende financiën? Misschien vindt Fonds 1818 of de Rabobank het de moeite waard om u te ondersteunen. Leg uw plannen, liefst zo concreet mogelijk, voor aan de consulenten en kijk samen met hen of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Datum: woensdag 20 april 2016. Locatie: Huize Callao, Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Aanvang: 19.00 uur. Wilt u zich van tevoren aanmelden a.u.b.? Dan kan er tijd voor u gereserveerd worden! Aanmelden kan tot 15 april a.s. telefonisch of per email bij het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP). Telefoon: 071-4033323, emailadres: vip@welzijnskwartier.nl