KATWIJK – In de meimaand wordt in de r.-k kerk van Katwijk, Kerkstraat 70, op alle woensdagen vanaf 3 mei om 19.00 uur met elkaar de rozenkrans gebeden. In deze bijeenkomst van woord en gebed wordt er voorin de kerk met de voorganger, gebedsleider Anneke Noordermeer, niet alleen gebeden maar ook samen gezongen. U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op woensdag 31 mei is er een meditatieve Maria-viering als afsluiting van deze Mariamaand.

Het rozenkransgebed kent een lange geschiedenis. Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag stelde de paus officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maand oktober als rozenkransmaand in de Rooms-Katholieke Kerk waar in de maand mei, Mariamaand, ook de rozenkrans wordt gebeden.

Wat is een rozenkrans?
De rozenkrans, ook wel paternoster genoemd, is een gebedssnoer. Gewoonlijk wordt de rozenkrans maar één keer gebeden, dat noemt men een rozenhoedje. Aan het einde van de rozenkrans wordt een vast gebed gebeden.

De rozenkrans is een hulpmiddel bij het uitvoeren van het rozenkransgebed. Hij bestaat uit vijf grote en vijftig kleine kralen. Het gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (vijftienmaal) en het Weesgegroet (honderdvijftigmaal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen. Vaak doorloopt men de rozenkrans slechts eenmaal, het rozenhoedje. Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen. Het bidden van de rozenkrans maakt die persoon zo duidelijker bewust van de bijbelboodschap. In 2002 werd zelfs het jaar van de rozenkrans met elkaar beleefd.
Wilt u deelnemen, of luisteren, u allen bent van harte welkom op genoemde momenten in de parochiekernkerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk.

Comments

comments

DELEN