De gemeente Katwijk start in februari 2018 een pilot om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) beter te sorteren. In de pilot worden bewoners uit een aantal hoogbouwcomplexen verspreid over de gemeente gevraagd mee te werken. Elk complex krijgt één of meerdere hulpmiddelen aangeboden. Wethouder Mostert: “Een sorteeranalyse in 2016 wees uit dat 40% van het restafval in appartementencomplexen bestaat uit GFT. Dat is zonde, want GFT is een waardevolle brandstof voor biobrandstof en compost. Door de resultaten en ervaringen te vergelijken, hopen we informatie te verkrijgen hoe we het structureel sorteren van GFT kunnen stimuleren.”

GFT wordt compost en biobrandstof
Koffieprut, appelschillen, uitgebloeide bloemen: een flink deel van ons afval is GFT. Toch verdwijnt dit nog vaak bij het restafval. Vanwege de natte samenstelling en het risico op geurtjes, vinden veel mensen het geen prettige stroom om te sorteren. Terwijl het juist zo goed is GFT te sorteren! De uitdaging ligt in het sorteren van keukenafval ín huis. Voor bewoners van hoogbouw is deze ruimte vaak beperkt. Om die reden start de pilot bij een viertal hoogbouwcomplexen.

Informatiepakket, compostzakjes en keukenemmers
Het totale proefpakket bestaat uit een informatiepakket over GFT, composteerbare afvalzakjes en een keuze uit een drietal keukenemmers. Elk appartementencomplex krijgt een ander pakket aangeboden. Bij aanvang van de pilot wordt in een brief aangegeven hoe het werkt en wordt de bewoners door middel van een enquête gevraagd hoe zij over het sorteren van GFT denken. Na afloop gebeurt dit opnieuw. In combinatie met de ervaringsverhalen en de resultaten hoopt de gemeente voldoende informatie in handen te hebben om een campagne rondom het sorteren van GFT over de hele gemeente uit te rollen.

Sorteren, geef uw afval toekomst
Begin november is de campagne ´Sorteren, geef uw afval toekomst´ gestart in de gemeente Katwijk. Met deze campagne hoopt de gemeente (nog) meer mensen zover te krijgen dat zij de grondstoffen in hun afval zo veel mogelijk gesorteerd inzamelen. Voor deze campagne is huis-aan-huis een informatiepakket verspreid, zijn de afvalcontainers voorzien van informatieve stickers en is in kranten, social media en via posters aandacht gevraagd voor het sorteren van grondstoffen uit het afval. Met deze campagne hoopt de gemeente Katwijk het scheidingspercentage verder omhoog te krijgen.

Comments

comments

DELEN