Er zijn maar liefst 57 wensen ingediend bij het Wensenfonds van Rabobank Leiden-Katwijk. Een beoordelingscommissie nomineerde 34 hiervan.

De leden van de Rabobank kunnen vanaf 10 februari stemmen op hun favoriete wensen.

Rabobank Leiden-Katwijk stelt een deel van haar winst beschikbaar voor het Wensenfonds. Hiermee helpt de bank met het versterken van lokale verenigingen en stichtingen in haar
werkgebied. Dit zijn de gemeenten Leiden, Katwijk, Leiderdorp en Oegstgeest. Door te stemmen bepalen alle leden van de bank welke wensen uitkomen. Zo is er echt sprake van een aandeel in elkaar.

De wensen zijn onderverdeeld in 4 categorieën: Buurt & Wijk, Zorg, Onderwijs en Sport & Cultuur. In elke categorie kan één stem worden uitgebracht. Er zijn wensen genomineerd uit alle kernen van het werkgebied van de bank. De leden van Rabobank Leiden-Katwijk ontvangen allen een persoonlijke stemcode. Stemmen kan op de website www.dichterbijleidenkatwijk.nl. Hier zijn alle genomineerde wensen terug te vinden. De volgende inschrijfronde voor het Rabobank Wensenfonds start in maart.