JES werkt in Katwijk aan Onderwijskansen

Gebrek aan geld, een laag opleidingsniveau van ouders, de taal die thuis gesproken wordt of de wijk waarin het kind opgroeit: dit mag niet bepalend zijn voor het toekomstperspectief van een kind. Helaas is dat in de praktijk vaak wel het geval. Kinderen die opgroeien in een gezin dat zich in een laag sociaaleconomische of kwetsbare positie bevindt, hebben minder kansen dan hun leeftijdsgenoten. De Coronapandemie heeft deze verschillen nóg meer versterkt en aan het licht gebracht.

Jan de Bruin in gesprek met directeur Carolien de Groot.