Vanaf najaar 2012 is de Stichting Sport Ondernemersfonds Katwijk (SSO Katwijk) actief. De stichting zorgt ervoor dat de door de Katwijkse sportsector betaalde extra OZB opslag (het Ondernemersfonds vormend) wordt ingezet voor collectieve projecten ten behoeve van de ruim 70 Katwijkse sportverenigingen en instellingen.

Projecten
Zowel in 2013 als in 2014 heeft de stichting de cursus ‘reanimeren en bedienen AED’ gratis aangeboden aan de Katwijkse sportsector. Maar liefst 2 x 200 sportvrijwilligers hebben gebruik gemaakt van dit aanbod. Onlangs heeft SSO Katwijk een reeds aangekondigd project afgerond en wel het – door de deskundigen van het Katwijkse bedrijf Pebbler – ontwerpen van een logo en website.
Op de website is informatie van SSO Katwijk te lezen maar ook is er informatie te vinden van en over alle Katwijkse sportverenigingen en instellingen. Middels een korte informatieve tekst en logo presenteert de vereniging zich, inclusief een link naar de website van de desbetreffende vereniging of instelling. Kortom een website voor en door de Katwijkse sportsector. Of zoals één van de bestuursleden van SSO Katwijk zegt: “de website kan door de sportsector worden geraadpleegd en daarnaast kunnen de verenigingen de website inschakelen om gemeenschappelijke informatie met elkaar te delen”.

Website gelanceerd
Sinds half juli j.l. is de website www.ssokatwijk.nl te raadplegen. De sportsector is hierover geïnformeerd en hen is gevraagd om de geplaatste informatieve tekst , waar nodig, aan te vullen. Een aantal verenigingen heeft hiervan gebruik gemaakt. Als voorbeeld wordt de Rijnsburgse korfbalvereniging Madjoe genoemd. Middels onderstaande tekst en link www.kvmadjoe.nl presenteert deze actieve vereniging zich op de website van SSO Katwijk.
Naast korfbal, zowel recreatief- als in competitieverband, kan er bij kortbalvereniging Madjoe
ook tennis worden gespeeld. Bovendien zijn er activiteiten zoals schutterstoernooi, kampweekend, spelletjesmiddagen en teamuitjes. Kinderen vanaf de leeftijd drie jaar kunnen al lid worden van onze vereniging. Hiervoor is er de speciale Kangoeroeklup. Sport en spel voor de leeftijd drie tot en met zes jaar. Thuisbasis van KV Madjoe is sportpark Middelmors te Rijnsburg.

Tot slot
Met ingang van het nieuwe sportseizoen 2015-2016 is informatie van SSO Katwijk en de Katwijkse sportsector te lezen op www.ssokatwijk.nl.

Comments

comments

DELEN