Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.
De stichting “vrienden van de natstraat” is een stichting, die opgezet is door familieleden van de bewoners van de van der Natstraat 1-4 te Rijnsburg, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking, vallend onder ’s Heerenloo zorggroep.

Het doel van deze stichting is het aanschaffen, onderhouden en beheren van een rolstoelbus voor de cliënten van de van der Natstraat. Zo ontstaat er meer bewegingsvrijheid voor de cliënten dan in de huidige situatie, waarin men afhankelijk is van taxivervoer. Met de aanschaf van een eigen rolstoelbus voor de van der Natstraat zal het bewegingsgebied voor uitstapjes vele maten groter worden en zal de afhankelijkheid van anderen veel minder worden. Op deze mannier kunnen we met zijn allen de spontaniteit en flexibiliteit vergroten in de zorg voor de cliënten.

U begrijpt, dat een rolstoelbus veel geld kost. De aanschaf van de rolstoelbus is voor de cliënten niet op te brengen. Wij denken dat wij als stichting samen met de lokale ondernemers en dorpsbewoners dit wel voor elkaar krijgen. Naast sponsoring komt een deel van de inkomsten uit de eigen bijdrage van de cliënten en worden er allerlei activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Via deze weg willen wij vragen of u ons wilt ondersteunen met een jaarlijkse donatie of een eenmalige gift.

Wilt u een bijdrage doen of heeft u vragen over onze stichting neem dan gerust contact met ons op! Dit kan per mail: vriendenvandenatstraat@gmail.com U kunt onze voortgang volgen via facebook en binnenkort ook op onze internetsite.

Wij hopen van harte op uw steun!

Stichting “vrienden van de natstraat”

Vorig artikelGrondstofjutters halen 280 kilo afval van strand
Volgend artikelPetitie voor het behouden van TriPodia