Stille Weekbijeenkomsten Oude Kerk Katwijk

De Koning van de Joden’ is het thema van de Stille Week, een tijd van bezinning.

In de Oude Kerk aan de Boulevard in Katwijk aan Zee worden speciale samenkomsten belegd rondom woorden uit Marcus 15, de lijdensgeschiedenis van Jezus. Het begint ’s avonds om half acht en het duurt een half uur. Orgelspel, liederen, gebed, meditatief moment, gedicht en stilte vormen het programma. Maandag 21 maart (Zijn titel) m.m.v. ds. B.H. Weegink, dinsdag 22 maart (Zijn inhuldiging) m.m.v. ds. J.B. Alblas, woensdag 23 maart (Zijn troonsbestijging) m.m.v. ds. K.F.W. Borsje, donderdag 24 maart (Zijn bespotting) m.m.v. ds. F. Wijnhorst, zaterdag 26 maart (Zijn bijzetting) m.m.v. ds. F. van den Bosch. Liturgiebladen liggen klaar. Organist is Rein van Duijn. Op Goede Vrijdag 25 maart is er ’s avonds in alle kerken dienst van Schrift en soms ook van Tafel. Op het Paasfeest van zondag 27 maart (vroeg erbij zijn!) en maandag 28 maart is er overal het heerlijk evangelie van de opstanding. De deuren van de Oude Kerk staan open voor iedereen. De commissie nodigt inwoners en gasten uit om op weg naar Pasen de verdiepingsmomenten bij te wonen.