Uit onderzoek van de gemeente naar fietsongevallen op de Boulevard blijkt dat een groot deel hiervan mede veroorzaakt wordt door de hoge stoeprand tussen het fietspad en het wandelgedeelte. In de periode 2014 –- april 2018 hebben er daar minimaal 15 letselongevallen hebben plaats gevonden waarbij een relatie gelegd kan worden met de inrichting van het fietspad.

“De geringe breedte van het vrijliggende fietspad(ca. 1,80 meter) in combinatie met de grote aantallen fietsers, de snelheids- en maatverschillen tussen de verschillende soorten fietsers en de vele afleidingen langs de Boulevard, lijkt mede aanleiding te zijn dat fietsers met deze rand in aanraking komen.” aldus het rapport.

In het rapport worden vijf voorstellen gedaan om de veiligheid te vergroten. Dit gaat van het simpelweg verlagen van de stoeprand tot het compleet herinrichten van de Boulevard. Hierbij worden ook aandachtspunten als parkeren, verkeersdoorstroming voor fietsers en openbaar vervoer en de kosten afgewogen. Binnenkort gaat het College van B&W in discussie met de gemeenteraad over de voorgestelde oplossingen.