Op donderdag 10 maart is vanaf 19.30 tot 22.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over de herziening van het strandbeleid, het evenementenbeleid en het horecabeleid.

De herziening is tot stand gekomen na evaluatie van het beleid met de betrokkenen. Dit heeft geleid tot een verdere verfijning en aanscherping.

Omdat deze beleidsdocumenten een samenhang hebben, zijn deze stukken samen door het college ter inzage gelegd.

De gemeenteraad wil graag weten hoe u denkt over het door het college voorgestelde strandbeleid, evenementenbeleid en horecabeleid en nodigt u daarom uit om hierover mee te praten. U kunt tijdens de vergadering meepraten en uw kennis delen of uw opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 31 maart en neemt de gemeenteraad op 14 april een besluit over de voorgestelde aanpassingen in de algemeen plaatselijke verordening.