Verwachtingsvol pakten de leerlingen van groep 7/8 op Sjaloomschool de van een feestelijke strik voorziene dozen uit die op hun tafels lagen.

Er kwamen fraaie splinternieuwe tablets uit tevoorschijn, type Acer Switch 10. Het zijn degelijke tablets met een ontkoppelbaar toetsenbord, voorzien van een stevige beschermhoes. ‘Supercool!’ en ‘leuk!’, zeggen de leerlingen als ze de tablets in gebruik nemen. Diezelfde middag nog werd het leren nóg uitdagender voor de leerlingen van groep 7/8 op de Sjaloomschool. Meester en ICT-coördinator Raymon Hoek zette de tablets meteen in voor het oefenen van ‘topo’ tijdens de aardrijkskundeles die op het rooster stond.

Het bestuur van de Sjaloomschool, de stichting PCOK, heeft maar liefst 510 tablets aangeschaft voor de zeven basisscholen die het bestuurt. Ruim 2.000 leerlingen en 180 leerkrachten zullen enkele malen per week gebruikmaken van deze devices. Bijzonder is ook dat de PCOK-scholen met ingang van dit nieuwe schooljaar volledig ‘in the cloud’ werken. Dat wil zeggen dat de scholen geen eigen server meer in hun gebouw hebben staan, maar dat ze verbonden zijn met een grote server op een centrale locatie buiten Katwijk. Overal in de scholen is wifi beschikbaar.
De firma WinSys heeft deze oplossing verzorgd. WinSys leverde ook de tablets, na een nationale aanbestedingsprocedure. In totaal was er met de hele investering een bedrag van 200.000 euro gemoeid, wat PCOK uit de eigen algemene reserve heeft betaald.

Directeur-bestuurder Rindert Venema van PCOK zegt over deze primeur op ‘zijn’ scholen in Katwijk: ‘ICT is niet meer weg te denken uit het dagelijkse lesprogramma van de kinderen. Daarom moeten hardware, software en de inzet van de computers aansluiten bij de behoefte van de school en de kinderen. Veel kinderen zijn thuis al vertrouwd met tablets. In het onderwijs kunnen tablets een goede dienst bewijzen door hun individuele inzet in de klas. Kinderen kunnen gemakkelijker bij kennis komen, opdrachten uitwerken en individueel inoefenen of extra leerstof verwerken.’
Venema vertelt dat een interne werkgroep adviseerde om draadloze systemen aan te schaffen voor alle scholen en één tablet per vier kinderen te kopen. Dat betekende de aanschaf van 510 tablets, per school komt dat neer op een aantal tussen de 36 en 110 tablets.

Venema: ‘PCOK heeft bewust gekozen voor de combinatie van klassikaal en online onderwijs. We geloven in het contact tussen leerkracht en leerling, en in de sociale omgang van leerlingen met elkaar. Ook is het belangrijk dat kinderen goed leren schrijven, oftewel: de fijne motoriek ontwikkelen. Die beweging is ook belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen.’ De directeur-bestuurder kijkt vooruit: ‘Uiteindelijk zullen we meer en meer met ICT willen werken. Onderzoek heeft aangetoond dat samenwerken tussen leerlingen en het samen oplossingen voor probleem bedenken de kinderen veel leert over de wereld van vandaag en morgen. Dat hoort daarom bij de vaardigheden voor de 21e eeuw. De volgende stap is dan ook om die vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen.’

Ook directeur Joan de Jong van de Sjaloomschool en groepsleerkracht Raymon Hoek (tevens ICT-coördinator) zien veel voordelen van het werken met tablets. ‘De kinderen leren werken in een digitale leeromgeving, waardoor ze beter toegerust zijn voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Ze worden meer vaardig in het gebruik van nieuwe media. Omdat we nu geen vast computerlokaal meer hebben, kunnen de kinderen makkelijker even aan hun werk gaan op internet met de verschillende leerzame apps. De kinderen hebben meer en ander oefenmateriaal tot hun beschikking. Er zijn programma’s die automatisch differentiatie bieden. Ze passen het niveau aan aan de antwoorden die de kinderen hebben gegeven. Ten slotte is digitaal werken ook goed voor kinderen die heel visueel zijn ingesteld.’

WinSys-directeur Martin Kooiman vertelt dat zijn bedrijf bewust een omgeving heeft gecreëerd waarbij leerlingen worden uitgedaagd om meer te ontdekken op een veilige en verantwoorde manier. Dat de tablets gebaseerd zijn op Windows zorgt ervoor dat er geen beperkingen zijn en verwerking, internet en applicaties op een eenduidige manier worden aangeboden. ‘Dat noemen we “LiveSCHOOL”. Deze omgeving groeit mee met de ontwikkelingen in de markt, en wordt mettertijd voorzien van Windows 10. Zodoende is PCOK klaar voor de toekomst!’

Wat is en doet de stichting PCOK? De stichting PCOK is het bestuur van zeven scholen voor protestants-christelijk basisonderwijs te Katwijk. Deze basisscholen verzorgen op negen locaties onderwijs aan ruim 2.000 leerlingen. PCOK is werkgever van meer dan 180 medewerkers. Tot de stichting behoren de Sjaloomschool, Christelijke Opleidingsschool, Marnixschool, Colignyschool, Willem van Veenschool, Farèlschool en De Duinroos (locatie Zanderij en locatie Otto Baron). Meer informatie op www.stichtingpcok.nl, www.sjaloomschool.nl en www.winsys.nl