Televisie Programmering

Uitzending 12:00, 18:00 en 21:30 uur:

  • RTV Sport
  • Braam plukken
  • RTV Magazine

 

De gemeenteraad vergadert elke 14 dagen op donderdagavond. RTV Katwijk zendt deze vergaderingen integraal uit, vanaf 19.30 uur. Kijk voor de exacte vergaderdata op www.katwijk.nl