Televisie Programmering

Uitzending 12:00 en 18:00 uur:

  • RTV Sport
  • De Plek (h)
  • RTV Magazine
  • RTV Prijzenzee

Uitzending 21:30 uur:

  • RTV Sport
  • De Plek (h)
  • RTV Magazine
  • RTV Prijzenzee

De gemeenteraad vergadert elke 14 dagen op donderdagavond. RTV Katwijk zendt deze vergaderingen integraal uit, vanaf 19.30 uur. Kijk voor de exacte vergaderdata op www.katwijk.nl