Televisie Programmering

Uitzending 12:00, 18:00 en 21:30 uur:

  • Zomerprogrammering
  • RTV Magazine

RTV Sport is er weer in september.

De gemeenteraad vergadert elke 14 dagen op donderdagavond. RTV Katwijk zendt deze vergaderingen integraal uit, vanaf 19.30 uur. Kijk voor de exacte vergaderdata op www.katwijk.nl