Om het Andreasplein en de Princestraat meer het karakter van een wandelpromenade met terrassen te geven, worden deze heringericht. Na de herinrichting worden het Andreasplein en de Princestraat autoluw. Samen met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van o.a. de Andreaskerk en de wijkraad wil de gemeente bekijken of het mogelijk is regels op te stellen voor eilandterrassen. Volgens het bestemmingsplan Katwijk aan Zee uit 2015 zijn eilandterrassen niet toegestaan op het Andreasplein en in de Princestraat. De gemeente ontvangt hier wel aanvragen voor. De burgeradvieskring wordt gevraagd de gemeente te adviseren over het opstellen van de eilandterrasregels.

Burgeradvieskring
Een burgeradvieskring is een groep mensen die samen een representatieve afspiegeling vormt van belanghebbenden over een onderwerp waarover de gemeente advies nodig heeft. Een externe, onafhankelijke voorzitter begeleidt de bijeenkomsten. De groep houdt rekening met eerder vastgesteld beleid; de gemeente geeft aan welke onderwerpen er nog niet vaststaan. De burgeradvieskring stelt in drie bijeenkomsten advies op. De gemeente verwerkt dit advies in een nota, waar het college een besluit over neemt. In de advieskring is plaats voor maximaal 50 personen.

Bijeenkomsten burgeradvieskring
Wethouder Jacco Knape opent de eerste bijeenkomst op 24 januari van 19.30 – 22.00 uur in Het Anker, Voorstraat 74, Katwijk aan Zee. Doel van de avond is kennismaken, toelichting en samenstellen van de burgeradvieskring. Na de pauze gaat de burgeradvieskring gelijk aan de slag. Bijeenkomst 2 staat gepland voor eind februari. Dan worden alle suggesties en aanbevelingen uit de eerste bijeenkomst uitgewerkt. Samen met experts werkt de burgeradvieskring naar concrete adviespunten. Tijdens de derde bijeenkomst in maart presenteert de burgeradvieskring het advies aan de wethouder.

Bent u belanghebbende en geïnteresseerd in deelname aan de burgeradvieskring? Denkt u graag mee over de nieuwe regels voor eilandterrassen? Dan bent u 24 januari welkom bij de bijeenkomst.

Comments

comments

DELEN

1 REACTIE

  1. Het hele zeedorp om advies vragen voor een tafeltje en een stoeltje. En dan hebben de raad nog niet eens gehad.

Comments are closed.