Op vrijdag 4 maart 2016 om 20:00 uur organiseert Welzijnskwartier samen met Positief Coachen in Tripodia een theatervoorstelling gericht op positief coachen.

De voorstelling ‘En nou is het afgelopen!’ zal in het kader van de campagne een veilig sportklimaat, ouders en begeleiders op een ludieke manier meenemen in het leven van een gezin op zaterdagochtend.

Deze voorstelling is onderdeel van het maatschappelijk project Positief Coachen, destijds opgestart om te helpen een einde te maken aan alle negativiteit op en rond de sportvelden.
Positief Coachen wil juist een positieve cultuur in de sport creëren. Want in zo’n cultuur komen incidenten minder vaak voor, verbeteren de sportprestaties, krijgen sportclubs meer vrijwilligers en haken minder pubers in de sport af (wat ook allerlei effecten buiten de sport heeft, o.a. op overgewicht bij kinderen, schoolprestaties, overlast op straat, etc.)

De sportclubs geven nu aan dat zij graag willen dat ook de ouders van hun jeugdleden het verhaal meekrijgen. Stichting Positief Coachen heeft daarom een nieuwe voorstelling gemaakt, speciaal voor ouders: ‘En nou is het afgelopen!’.

Heeft u als ouder of vereniging interesse om deze voorstelling aan te bieden aan andere
ouders/begeleiders, dan kunt u via http://afgelopen.fikket.com/event/katwijk
GRATIS kaarten bemachtigen.