Dinsdag hebben tien statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, een participatieverklaring getekend in het gemeentehuis. Met deze ondertekening starten zij hun inburgeringstraject. In deze verklaring staan de Nederlandse normen en waarden. Dit zorgt er ook voor dat ze makkelijker hun weg vinden in de Nederlandse samenleving.

Meedoen in de samenleving
“Alle inwoners van Katwijk moeten kunnen meedoen in de samenleving”, zegt wethouder Mostert. “Dat betekent dat waar mogelijk iedereen in het eigen levensonderhoud voorziet. Als dat niet kan, ondersteunt de gemeente. Vergunninghouders krijgen deze steun om in te burgeren, zodat zij snel voor zichzelf kunnen zorgen en zich thuis voelen in Katwijk”.

Nederlandse levensstijl
Met de ondertekening verklaart de statushouder van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren. Awet Kidane is pas sinds 2016 in Katwijk. Hij woont 1 jaar en 5 maanden in Nederland. Hij vertelt: “Ik ben meer zelfstandig door de levensstijl hier in Nederland. Dit leven heb ik niet eerder gehad. Onder democratie begrijp ik vrijheid.” Kidane wil graag verder werken als loodgieter en heeft ook ervaring. Momenteel helpt hij met tolken, en hij doet zijn best om goed Nederlands te leren. Ernaast doet hij ook licht administratief werk bij het Welzijnskwartier.

Optimaal integreren en participeren
In Katwijk start het inburgeringstraject met het ondertekenen van de verklaring en geven wij er een officieel tintje aan. Het vervolg bestaat uit een traject op maat waarbij er wordt toegewerkt naar optimale participatie en integratie binnen de Katwijkse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal en gewoonten staat hierin centraal. Door middel van taalondersteuning en verschillende activiteiten worden de statushouders begeleidt in dit traject. Het kabinet streeft ernaar om per 1 juli 2017 de participatieverklaring op te nemen in de Wet inburgering. Het participatieverklaringstraject is dan verplicht voor alle nieuwkomers.

Comments

comments

DELEN