Het is was al eerder bekend dat DSV statushouders gaat opleiden in woonzorgcentrum Salem, nu is ook duidelijk wanneer dit plan zal aanvangen.

Nog voor het eind van dit jaar gaan verhuizen tien statushoudersnaar het centrum om aan de slag te gaan.

Door de veranderingen in de zorg staan er momenteel veel appartementen in seniorencentra leeg. DSV|verzorgd leven in Katwijk heeft besloten de leegstaande appartementen aan te bieden als woonruimte voor statushouders die worden opgeleid voor een baan in de zorg. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Omdat er vaak geen woonruimte beschikbaar is voor hen, moeten zij vaak nog lang in een AZC blijven wonen. Met dit alternatief slaat DSV twee vliegen in één klap.