De gemeente Katwijk en Campri Vastgoed b.v. hebben vrijdag een overeenkomst ondertekend, waarmee de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Plan Duinvallei wordt afgerond. Eerder was het niet gelukt om tot overeenstemming te komen. Eind 2015 hebben Campri Vastgoed b.v. en de gemeente alsnog een ultieme poging gedaan om er samen uit te komen. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “En, dat is gelukt. We hadden eerst op hoofdlijnen al een akkoord bereikt en nu zijn in deze Vaststellingsovereenkomst ook de details geregeld. Daar ben ik blij mee en Campri ook”.

Plan Duinvallei was een combinatie van de verlegging en verdieping van de N206 en woningbouw tussen de N206, de Cantineweg (de duinen) en wijk ‘De Koestal’. In 2014 hebben de gemeente en Campri verschillende varianten onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat, met de toegezegde bijdragen van de provincie Zuid-Holland en de gemeente, zelfs de minimale ‘goedkoopste variant’ financieel niet haalbaar was.

Gemaakte afspraken
In de Vaststellingsovereenkomst hebben Campri en de gemeente Katwijk het volgende afgesproken:
· Campri bouwt nog 55 woningen om de woonwijk Zanderij-Westerbaan af te ronden: 32 woningen aan de zuidrand van Zanderij-Westerbaan (fase 9) en 23 woningen aan de noordrand (fase 10).
· Alle overige woningbouw gaat niet door.
· Ook de bouw van kleinschalige gebouwen (1 à 2 lagen hoog) voor kantoren, dienstverlening en bedrijven en de aanleg van sport- en groenvoorzieningen, gaat niet door.
· Alle resterende gronden komen in handen van de gemeente Katwijk.
· Campri koopt van de gemeente bouwgrond in Rijnsoever Noord fase 3 voor de bouw van ongeveer 140 woningen.

De Vaststellingsovereenkomst treedt pas in werking wanneer zowel het college van B&W en de gemeenteraad van Katwijk, als de raad van bestuur en de investeringscommissie van de partners in Campri hun goedkeuring hebben gegeven. In 2015 kwamen partijen niet tot overeenstemming. Na het in werking treden van de Vaststellingsovereenkomst zien partijen af van voorgenomen gang naar de rechtbank.

Hoe nu verder?
Nu het plan van de baan is, blijft de N206 liggen op de huidige plek. De verlegging en verdieping van de N206 is niet haalbaar gebleken, en de problemen rondom de N206 blijven dan ook bestaan. De gemeente wil de mogelijkheid voor een oplossing in de toekomst wel open houden. Daarom zal het gebied tijdelijk ingevuld worden. Op korte termijn zullen de gronden door Campri worden opgeruimd, geëgaliseerd en worden overgedragen aan de gemeente. De gemeente wil inwoners, bedrijven en instellingen binnenkort uitnodigen met ideeën te komen voor de tijdelijke inrichting om zo samen ‘het gebied kleur te geven’. Een plan hiervoor is in de maak.