Op 15 december 2022 heeft gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om de tunnel onder de N206 bij de Nieuwe Duinweg pas te gaan sluiten wanneer het nodig is. In de motie staat dat pas in 2024 gestart wordt met de realisatie van o.a. de busbaan.

Door noodzakelijk wegonderhoud aan het wegdek rondom de tunnel én de oplevering van de woningen in de Zanderij, wordt de Koningsduin tot aan de tunnel definitief ingericht door de projectontwikkelaar. Door deze werkzaamheden te combineren wordt voorkomen dat er extra onderhoud moet worden uitgevoerd. Dit levert ook financieel voordeel op.

Door Peter Onderwater

Veiligheid
De indieners van de motie hebben ook aangeven dat het openhouden van de tunnel alleen wenselijk is als dit op een veilig manier kan. Het college is van mening dat de veiligheid voor fietsers en voetgangers niet gegarandeerd kan worden door de tunnel open te houden voor autoverkeer. Dat zou betekenen dat er aanpassingen aan de verkeerssituatie doorgevoerd moeten worden om het risico op ongevallen te minimaliseren.

Provinciale busbaan
Daarnaast speelt een rol dat de provincie inmiddels ‘voortvarend werkt’ aan de aanbesteding van de werkzaamheden voor de realisatie van de provinciale busbaan. Zodra er een aannemer bekend is, wordt de bouwfasering van de busbaan en fietspaden uitgewerkt. De provincie vraagt aan de gemeente een spoedige afsluiting van de tunnel, om te voorkomen dat deze bouwfasering negatief wordt beïnvloed.

Ombouw tunnel
De werkzaamheden bestaan uit het realiseren van een fietspad en trottoir in de tunnel. Daarnaast wordt er een verkeersveilige kruising op een plateau tussen het fietspad en de Nieuwe Duinweg aangelegd. Aan de zijde van de Baron van Wassenaerlaan wordt ook een plateau aangelegd om het verkeer af te remmen.

De verwachting is dat de ombouw van de tunnel start in het tweede kwartaal van 2023.

Ontwerptekening nieuwe situatie