Op dinsdag 22 maart overhandigde gebiedsmanager Annemieke de Vries een elektrische duofiets symbolisch aan één van de bewoners van verpleeg- behandel- en huntingtoncentrum Topaz Overduin in Katwijk. Bewegen is voor iedereen goed, dus uiteraard ook voor de bewoners van Topaz Overduin. Met de duofiets is het ook voor mensen die minder mobiel zijn mogelijk om samen met een medewerker, vrijwilliger of naaste door de duinen, naar het strand of naar het dorp te fietsen.

Gebiedsmanager Annemieke de Vries overhandigde de duofiets aan mevrouw Blom, die tijdelijk op een van de Huntingtonafdelingen van Topaz Overduin verblijft. Met het doorprikken van een aantal ballonnen en een eerste ritje nam zij de fiets officieel in gebruik.

Verschillende organisaties hebben bijgedragen aan de aanschaf van de duofiets. Zo ontving Topaz Overduin hiervoor een gift van winkeliersvereniging Zeezijde uit Katwijk en een bedrag van € 5000,- uit de Herfstpremie van Fonds1818. Daarnaast gebruikte Topaz Overduin de opbrengst van de jaarlijkse najaarsmarkt voor de aanschaf van de duofiets.