Uitbreiding asielzoekerscentrum

De gemeenteraad heeft donderdag 11 september unaniem ingestemd met de aanvulling op de bestuursovereenkomst met het COA.

Dit betekent dat het COA vooruitlopend op het afgeven van de vergunning mag starten met de bouw van een tijdelijk asielzoekerscentrum.

Het tijdelijke centrum komt tegenover de huidige locatie aan de 1e Mientlaan en heeft ruimte voor 630 personen. Het gaat hierbij om 4 tijdelijke gebouwen van elk 2 verdiepingen: 3 voor 160 personen en 1 voor 150 personen. Het COA wil deze opvanglocatie gebruiken tot 1 januari 2016. De gemeente heeft geen intentie deze periode te verlengen, maar sluit niet uit dat het COA in de toekomst een nieuw verzoek neerlegt.

De afgelopen weken zijn er voorbereidende werkzaamheden verricht voor de bouw van het asielzoekerscentrum. Zo is onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook is een archeologisch onderzoek gedaan. De komende weken zal COA starten met de bouw. Naar verwachting is ongeveer een maand nodig om het hele centrum gebruiksklaar te maken. Ook de verkeerssituatie bij de locatie wordt bekeken en waar mogelijk aangepast.