Uitgevoerde Activiteiten

JAARVERSLAG RTV KATWIJK 2019

Het bestuur van RTV Katwijk had in 2019 zijn maandelijkse vergaderingen.

Daarnaast was er regelmatig extra overleg om lopende zaken i.v.m. de aanstaande verhuizing te bespreken. Er werden commissies benoemd die in klein verband bij elkaar kwamen, de gesprekken op  het gemeentehuis bijwoonden, met Uitgeverij Verhagen over de gang van zaken overleg hadden etc. Zo ontstonden er in de aanloop naar het betrekken van de nieuwe locatie tal van onderlinge contacten om de verhuizing in goede banen te leiden. Bij deze opsomming moeten wij de bouwcommissie niet vergeten, die heel veel werk en tijd heeft gestoken in het begeleiden van de verbouwing en inrichting van de nieuwe studio’s.

Het lidmaatschap van de vereniging RTV Katwijk bedroeg in 2019 € 11,-.

Het bestuur heeft besloten om aan de leden eenmalig een iets hoger bedrag te vragen om de hoge kosten die de verhuizing met zich meebracht te kunnen financieren. Daarvoor is tot grote dank van het bestuur veel gebruik gemaakt.

Dat heeft geresulteerd in een contributiebedrag van € 28.550,-

Het aantal betalende leden bedroeg per 1 januari 2020: 2500

Ook in 2019 vonden de gezamenlijke vergaderingen met het  Programma Beleidsbepalend Orgaan plaats.

Voor deze vergaderingen wordt een gezamenlijke agenda opgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van RTV Katwijk. Het verslag van de vergadering wordt gemaakt door de secretaris van de Programmaraad.

Fondsen

In 2019 zijn aan het Meerburgfonds, Fonds 1818,Eneco en het VSB fonds aanvragen voor sponsoring ingediend. De aanvraag voor het Meerburgfonds en het VSB Fonds zijn helaas niet gehonoreerd. Van Eneco ontving RTV Katwijk € 6000,- en van Fonds 1818  € 20.000,-

Bestuur

Na gesprekken van bestuursleden met diverse kandidaten voor bestuursfuncties, kunnen in deze Algemene Ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd.

Huisvesting

Verbouwing van de nieuwe locatie aan de Ambachtsweg 7G in Katwijk.

Na een korte stop rond de Kerstdagen 2018 wordt de verbouwing hervat. De verbouwing loopt naar verwachting. De opdrachtgever en de uitvoerder zijn tevreden over de huidige stand van zaken.

Op de locatie van RTV Katwijk in de Mr. Rahusenstraat 2a wordt gestart met het opruimen, verkopen en weggooien van allerlei materialen. Dat gebeurt in het kantoor, de kantine, de voorraadkasten, de radiostudio’s, de televisiestudio, de montageruimte, de redactieruimte, de opslag en het muziekmuseum.

Sommige medewerkers proberen van alles op markplaats te verkopen, ze zien geld in allerlei zaken. En dat is maar goed ook, want een verhuizing kost altijd meer geld dan je denkt. Maar ook worden er talrijke ritjes naar de milieustraat gemaakt.

Voor het nieuwe pand moeten beslissingen genomen worden. Met de architect wordt overlegd welke vloerbedekking gekozen wordt. In de hal en de keuken, maar ook in de studio’s en vergaderruimte. De keus wordt gemaakt om de kleuren van RTV Katwijk door te voeren. Nieuw meubilair, tafels, stoelen en kasten wordt aangeschaft.  Er wordt een opdracht gegeven tot het vervaardigen van de keuken met al zijn apparatuur. De glasvezelverbinding en de lichtreclame worden aangelegd na overleg met Verhagen.

De bestelling voor de radioapparatuur wordt geplaatst.

Definitieve verhuizing

Op 4 juni vindt de officiële verhuizing plaats. Er staan grote vlikobakken voor de laatste spullen die weg kunnen. Het zijn weken waarin van medewerkers veel tijd en energie gevraagd wordt.

Op 1 juli 2019 vind de vooroplevering van de Rahusenstraat plaats.

Op 22 juli is de studio officieel opgeleverd.

Gedurende de zomermaanden is er tijd om op te starten met radio-en televisieprogramma’s.

Met de zomerevenementen kunnen de radio- en televisieapparatuur en de noodzakelijke verbindingen getest worden.

De officiële opening van de nieuwe locatie staat gepland op vrijdag 27 september 2019. Zaterdag 28 september 2019 is er Open Huis voor een ieder die zich betrokken voelt bij de lokale omroep.

Samenwerking Bollenstreek Omroep

Op 27 maart 2019 vindt een vervolgoverleg met BO plaats. Men gaat voorzichtig aan intensievere contacten werken, die toewerken naar een paraplu over de beide omroepen.

Naar een organisatie die samen gaat werken, daar waar het kan en die vasthoudt aan een stuk eigen identiteit. Nieuws kan gedeeld gaan worden en ook kunnen sommige muziekprogramma’s op beide zenders worden beluisterd. Voor andere programma’s zal er een eigen frequentie moeten blijven bestaan. Over de sportprogrammering moet nog goed nagedacht en gesproken worden.

Het rapport  “Doorbreek de cirkel” is in het bestuur besproken. Ook het college van de gemeente Katwijk is hiervan op de hoogte gesteld. Met de medewerkers wordt het stuk gedeeld tijdens de medewerkersavond in juli. Zeker het gedeelte over de drie verschillende opties van samenwerking met BO moet besproken worden.

Het stuk “Samen Sterker”wordt nu versneld.

Deelname aan de pilot, zoals voorgesteld, gekoppeld aan de financiële steun, is ook voor RTV zeer belangrijk.

Eind november wordt besloten dat BO en RTV een gezamenlijke aanvraag bij het Stimuleringsfonds van de Journalistiek indienen.

Bij een beslissing om te gaan fuseren met BO zullen eerst de leden van RTV Katwijk geraadpleegd moeten worden.

Samenwerking Uitgeverij Verhagen

Per 1 juni gaat Marc Wonnink als freelancer 10 uur per week voor Uitgeverij Verhagen werken. Voor RTV Katwijk blijft hij ook 10 uur per week werken. Een mooie combinatie voor de toekomst.

De samenwerkingsovereenkomst met Uitgeverij Verhagen wordt tijdens de opening op

27 september 2019 getekend.

Regelmatig is er tussen Uitgeverij Verhagen en RTV Katwijk overleg en /of samenwerking .

Scholenproject Meerdoc

Dit is een project voor kinderen van de hoogste klassen van de basisscholen en van de eerste klassen van het voortgezet onderwijs om kennis te maken met de Lokale Omroep.

Tot Slot

Een druk en onrustig jaar 2019 ligt achter ons. Wij kunnen blij en trots zijn met het resultaat van de nieuwe locatie aan de Ambachtsweg 7G.

Voor 2020 staat ons een nieuwe uitdaging te wachten. Wat zullen de ontwikkelingen zijn in het medialand? Hoe zal de samenwerking met Bollenstreek Omroep zich verder ontplooien?

Ik wens het bestuur en alle medewerkers van RTV Katwijk succes, plezier en sterkte met al het werk dat zij als vrijwilliger voor de Locale Omroep doen.

April 2020

Ronny Barendse-Harteveld, secretaris RTV-Katwijk.