Het bestuur van RTV Katwijk nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op woensdag 11 mei om 20: 00 uur in de Mr.E.N.Rahusenstraat 2a te Katwijk.

 

AGENDA

 1. OPENING EN MEDEDELINGEN
 2. VASTSTELLEN AGENDA
 3. VERSLAG VAN DE VERGADERING OP 13 MEI 2015
 4. JAARVERSLAG SECRETARIS PBO
 5. JAARVERSLAG SECRETARIS RTV KATWIJK
 6. JAARREKENING 2015
  – Verslag kascontrolecommissie
  – Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. BEGROTING 2017
 8. RONDVRAAG
 9. SLUITING

Namens het bestuur van RTV Katwijk,

Ronny Barendse-Harteveld

Comments

comments

DELEN