Stichting Grip op de Knip heeft sinds 2015 ook een afdeling in Katwijk. Tijd voor een update.

Grip op de Knip is een vrijwilligersorganisatie die mensen helpt die moeilijk kunnen rondkomen en schulden hebben. De stichting is lokaal georganiseerd; middenin en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk wordt geprobeerd de situatie van hulpvragers structureel te verbeteren.

schuldhulpMaatjes
Stichting Grip op de Knip Katwijk is opgericht door een aantal kerken binnen de gemeente Katwijk. Aan de stichting zijn speciaal daartoe opgeleide schuldhulpMaatjes verbonden die hulpvragers kunnen helpen om via overzicht en inzicht weer echt ‘grip op hun knip’ te krijgen. Hulpvragers kunnen zelf contact opnemen met de coördinator van de stichting of naar ons worden doorverwezen door professionele instellingen waarmee we samenwerken.

Spectaculair gestegen
Het aantal hulpvragers bij afdeling Katwijk is het afgelopen jaar spectaculair gestegen. Hadden we in 2015 71 mensen die vroegen om hulp; vorig jaar waren dat er 108. Dat is een stijging van iets meer dan 50%. Afdeling Katwijk is niet zozeer blij met deze cijfers, maar meer dat men de weg naar hulp weet te vinden. De statistieken vertellen dat er nog veel meer mensen geholpen zouden kunnen worden, maar ze moeten zich dan wel melden.

Stoppen met spreekuur
Hulpvragers weten ons te vinden, maar dat blijkt niet via het inloopspreekuur te zijn. Vol enthousiasme bemanden de coördinatoren in 2016 om en om op maandagochtend het kantoor aan de Nassaudreef. Er kwamen echter dusdanig weinig bezoekers met een hulpvraag dat dit spreekuur de komende maanden wordt afgebouwd. Ze gaan dus nog even door, maar uiteindelijk gaat het kantoortje dicht.

Automatisering
De landelijke Grip op de Knip heeft een volledig professioneel HulpVragerSysteem in gebruik genomen. In dit computersysteem kunnen hulpvragen worden vastgelegd en gevolgd door zowel maatjes als coördinatoren. Het is een ‘webbased-applicatie’. Vanuit elke locatie is het dus met een browser te bereiken. Daardoor worden er geen gegevens meer op een lokale computer gezet, maar ‘in de cloud’. De beveiliging is daarmee sterk verbeterd. Er zijn drie portalen; een voor bestuurders, een voor coördinatoren en een voor de maatjes. Vastgelegd is welke informatie voor wie toegankelijk is. De coördinatoren zijn het nu aan het uitproberen en voeren gegevens in. Als ze het programma onder de knie hebben worden de maatjes, komend voorjaar, verder geïnformeerd. De coördinatoren en maatjes beschikken dan over recente informatie, signaleringen, rapportages, enz. De opslag van gegevens van het bestuur komt later aan de beurt.

Nieuwe maatjes
Gezien de grote hulpvraag kan Grip op de Knip nieuwe maatjes heel goed gebruiken. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de website van Grip op de Knip Katwijk.

Foto: Pixabay