De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 11 november de vacature voor het burgemeesterschap van Katwijk opengesteld. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 2 december hun belangstelling kenbaar maken.

De verwachtingen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen staan in de profielschets. De gemeenteraad heeft deze profielschets op 3 november vastgesteld.

Traject
Na sluiting van de wervingstermijn meldt de commissaris van de Koning in een persbericht het aantal sollicitanten, met een aantal niet op de persoon terug te voeren kenmerken, zoals geslacht, leeftijd en ervaring. Vervolgens maakt de commissaris van de Koning een voorselectie van kandidaten die naar zijn mening op basis van het profiel en hun kwaliteiten in het bijzonder voor het burgemeesterschap van Katwijk in aanmerking komen. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad doet na gesprekken met de kandidaten een aanbeveling aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester in mei 2017 in Katwijk starten.

Profielschets
De profielschets en informatie over de sollicitatieprocedure staan op een aparte pagina op de website van de gemeente: www.katwijk.nl/nieuweburgemeester.