De provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en de gemeente Katwijk onderzoeken de mogelijkheden van een test- en ontwikkellocatie voor onbemande voertuigen, op locatie Valkenburg.

Een eerste onderzoek van Birch Consultants toont aan dat deze locatie goede kansen biedt. Vervolgens wordt bekeken of en hoe dit gecombineerd kan worden met het Masterplan en de Ontwikkelstrategie voor Locatie Valkenburg.

Wereldwijd groeit de rol van onbemande voertuigen zoals drones. De verwachting is dat deze groei snel zal gaan. De gebruiksmogelijkheden voor consumenten, de publieke sector, de zakelijke en de industriële markt zijn talrijk. Toch ontbreekt het in Nederland aan één centrale locatie voor unmanned valley technologie. Hierdoor dreigen kennis, talent, faciliteiten, ondernemerschap en financiële middelen te versnipperen. Ondanks de behoefte aan testlocaties voor de sector in Nederland zijn deze er niet voldoende. Vooral de behoefte aan een geschikte testlocatie is groot.

Deskresearch, trendanalyses, gesprekken met experts en stakeholders van de overheid en het bedrijfsleven hebben geresulteerd in een groeimodel dat bestaat uit drie opeenvolgende scenario’s. Aan de hand van deze scenario’s kan locatie Valkenburg zich stapsgewijs ontwikkelen tot een Unmanned Valley. De scenario’s zijn:

· Min-scenario: een compacte test- en productielocatie voor rotordrones. Dit zijn de bekende kleine voertuigen met rotormotortjes, vergelijkbaar met mini-helikopters. Voor dit scenario is een start- en landingsbaan niet nodig. Wel is een testruimte in de lucht nodig van ten minste 500 x 500 meter. Dit scenario biedt ruimte voor 10 tot 20 bedrijven die zorgen voor zo’n 150 – 500 banen.
· Mid-scenario: een Europese testlocatie voor rotordrones en fixed-wing drones. Dit zijn drones met vaste vleugels, vergelijkbaar met zweefvliegtuigen. Voor dit scenario is een start- en landingsbaan nodig van maximaal 1 kilometer en een testruimte in de lucht van 1.000 x 1.000 meter met een testdoorgang naar zee. Een Europese testlocatie trekt ongeveer 20 – 40 verschillende nationale en internationale bedrijven aan die zorgen voor 800 – 1400 banen.
· Max-scenario: een grote internationale testlocatie en vliegveld voor publieke en commerciële toepassingen van fixed-wing drones. Dit scenario levert 900 – 1800 banen op.

Naar verwachting is na vijf jaar bekend of doorontwikkelen naar het max-scenario mogelijk is.

De locatie voldoet aan alle gestelde eisen. De ligging in de Randstad biedt toegang tot de vele kennisnetwerken in de directe omgeving: de TU Delft , TNO en de universiteit Leiden. Er is voldoende ruimte voor uitbreiding en ontwikkeling van de benodigde infrastructuur. Denk aan de mogelijkheden van de start- en landingsbaan. Doordat deze niet voor andere doeleinden wordt gebruikt, staat deze volledig ter beschikking aan de drones. Ook is het mogelijk om in de lucht een doorgang naar zee te maken. Het onderzoek benoemt ook enkele aandachtspunten voor een dergelijke ontwikkeling. In de omgeving van de locatie bevinden zich woongebieden. Op de locatie zelf zijn op dit moment slechts enkele hightech ondernemingen gevestigd. De vestigingskosten voor nieuwe bedrijven zijn hoog doordat er geen andere exploitanten zijn gevestigd om kosten mee te delen. Verder verkeert het bestaande vastgoed niet in goede staat. Hierdoor heeft de locatie internationaal geen aantrekkelijke uitstraling.

Een unmanned valley heeft alleen kans van slagen, als overheden (waaronder het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk) de ambitie uitspreken om bereid te zijn te groeien naar het max-scenario. Ook is het nodig in de plannen voor locatie Valkenburg ruimte te laten voor de nodige bedrijvigheid, de nodige investeringen en de nodige infrastructuur zoals de noodzakelijke landingsbaan. Samenwerkingsverbanden met sleutelspelers zijn hierbij onmisbaar. De provincie Zuid-Holland gaat laten onderzoeken wat de drie scenario’s betekenen voor de ruimtelijke vertaling. Ook wordt een inschatting gemaakt hoe deze scenario’s zich verhouden tot natuur-, luchtvaart- en milieuwetgeving. Het tweede onderzoek brengt alle gevolgen in beeld; het rapport wordt nog dit jaar gepresenteerd. De gemeente is ook betrokken bij dit onderzoek en zal in de tussentijd het gesprek aangaan met het Rijksvastgoedbedrijf over de mogelijke impact van een Unmanned Valley op de ontwikkeling van Locatie Valkenburg.

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland: www.innovationquarter.nl
Birch Consultants legt verbindingen tussen overheden, ondernemingen en (kennis)organisaties: www.birchconsultants.com

Comments

comments

DELEN