Maandag hebben het Rijksvastgoedbedrijf en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) het contract over de inzet van stikstofrechten voor het bestemmingsplan voor gebiedsontwikkeling Valkenhorst getekend. Ook ondertekenden Provincie Zuid-Holland en BPD samenwerkingsafspraken voor de inpassing van de woonwijk met de busbaan langs de N206, het OV-plein en een fiets-/voetgangersbrug over de N206.

De stikstofrechten maken ruimte voor het nieuwe dorp Valkenhorst (5.600 woningen). BPD en het Rijksvastgoedbedrijf zaten vast in onderhandelingen tot begin december voorzichtig witte rook lonkte.

BDP laat nu weten: ‘BPD is in de gelegenheid gesteld om tegen marktconforme voorwaarden ontwikkelrechten voor 800 woningen aan te kopen, op grondgebied van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze 800 woningen ontwikkelt BPD in een latere fase.’

Deze woningen komen bovenop de 700 woningen die al gepland staan op grond van BDP. Dat gaat om 700 woningen, direct naast de N206. Deze eerste ontwikkeling heet de Limesbuurt. Van de 700 woningen vallen 590 woningen in de categorie betaalbaar (zowel koop als huur) met prijzen tot aan de NHG-grens. Begin 2022 zal BPD samen met de gemeente Katwijk en de Provincie Zuid-Holland de participatie voor de inrichting van dit gebied opstarten met omwonenden en geïnteresseerden.

Impressie: Vogelvlucht impressie Limesbuurt (© RHDHV)

Foto 1: Ondertekening samenwerkingsafspraken Provincie Zuid-Holland en BPD door Patrick Joosen, regiodirecteur BPD Gebiedsontwikkeling Regio Zuid-West en Anne Koning, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland (foto © Erik Jansen)

Foto 2: Ondertekening contract Rijksgebouwendienst en BPD door Patrick Joosen, regiodirecteur BPD Zuid-West en Martijn van Berkel, projectdirecteur bij het Rijksvastgoedbedrijf (foto © Erik Jansen)