Terreinen die braak liggen in Zuid-Holland worden binnenkort eventueel gebruikt voor ’tijdelijke natuur’. Provincie Zuid-Holland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gaan de meest kansrijke gebieden voor tijdelijk natuur in kaart brengen. Bijna 5.000 hectare grond in Zuid-Holland is hier mogelijk geschikt voor.

De terreinen zijn vaak in afwachting op een definitieve inrichting. Door tijdelijke natuur te realiseren krijgen flora en fauna alle ruimte om zich te ontwikkelen en kunnen omwonenden genieten van de nieuwe natuur.

Begin september worden er een bijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen. Hier worden de criteria vastgesteld waaraan terreinen moeten voldoen en in welke gemeenten er kansen liggen.

Door de tijdelijke natuur kunnen beschermde soorten zich op het terrein vestigen. Probleem is vaak dat terreineigenaren geen toestemming hebben om deze te verwijderen op het moment dat met het project begonnen wordt. Hiervoor kunnen terreineigenaren een ontheffing aanvragen.

Comments

comments

DELEN