De gemeente heeft op 3 mei het strand-, evenementen- en horecabeleid aangepast. Met het aangepaste beleid speelt het college in op de nieuwe situatie bij het strand, de duinen en de Boulevard sinds de oplevering van Kustwerk Katwijk.

Aanpassingen
Er vinden enkele wijzigingen in de regels plaats om het gebruik van de nieuwe kuststrook nog verder te verbeteren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden zijn het gebruik van het strand- en het duinplein aan de Boulevard, sportwedstrijden op het strand, individueel fietsen op het strand als training, flyboarden bij het strandvak van kitesurfvereniging Airtime Katwijk, inzet van mystery guests bij het toezicht op de Drank- en Horecawet en de mogelijkheid van 7 in plaats van 6 klokuren muziek. Bij dit laatste voorbeeld gaat het om evenementen die tenminste 1 uur eerder stoppen dan de toegestane eindtijd: niet van 17:00-23:00 uur (6 klokuren muziek), maar van 15:00-22:00 uur (7 klokuren muziek).

Nieuwe regelgeving en evaluatie
Deze wijzigingen zijn aangebracht aan de hand van vragen van de gemeenteraad en de inbreng van verschillende betrokken partijen en inwoners naar aanleiding van de nieuwe regelgeving voor het gebruik van de vernieuwde kuststrook in 2015. Het jaar 2015 was ingesteld als proefjaar om ervaring op te doen. Aan het einde van dit jaar is de nieuwe regelgeving geëvalueerd met betrokken partijen, zoals de bewoners aan de Boulevard, organisatoren van evenementen en de strandpaviljoenhouders. Daarnaast is ook met hulpdiensten, zoals de politie en de KRB gesproken. In maart 2016 is de regelgeving voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens een informatieve en oordeelvormende sessie.